קיבלתי, ואנסח את הצעת ההחלטה בהתאם.

On Fri, 02 Nov 2018 13:32:41 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> On Fri, 2018-11-02 at 12:40 +0200, Lior Kaplan wrote:
> > On Fri, Nov 2, 2018 at 11:57 AM Shai Berger <s...@platonix.com>
> > wrote: 
> > > > שיטה נוספת, היא לתת למישהו אחר לאשר את כל הדברים האלה עקרונית, 
> > > והועד 
> > > > חותם לאחר האישור של אותו
> > > > מתנדב וותיק. ככה אתם יכולים פחות להתעסק עם הדברים ולא צריכים 
> > > "לסמוך" 
> > > > על מישהו זמני. 
> > > 
> > > זה רעיון יפה, אבל אני לא רואה מאין מגיע מתנדב כזה, לעבודה האפורה
> > > ביותר
> > > בארגון, כאשר לעבודה המעניינת יותר של הובלת הפינגווין לא הצלחנו
> > > למצוא
> > > מתנדבים. 
> > 
> > עד שלא תשאל, לא תדע (:
> > אני נוהג להציע דברים שאני גם מוכן לעשות בעצמי (או לחנוך מישהו אחר
> > לבצע).
> > הכל תלוי באיך מדברים על התפקיד.
> > 
> > לא חסרים אנשים שצריכים ניסיון בניהול ארוע/עסק וזאת אחלה הזדמנות
> > בעבורם.
> > עבורי, לפני כמה שנים זאת היתה התנסות ראשונה ומאוד משמעותית. הפירות
> > של זה הפכו לחברה בע"מ.  אז יודע להעריך גם את הניסון שצוברים "בעבודה
> > אפורה". 
> 
> גם אני למדתי כמה דברים, במיוחד על הבירוקרטיה הכרוכה בהרשמה כספק של
> חברת ענק (כדי לקבל חסות על כנס מחברת ענק, צריך להרשם כספק שלהם),
> כתוצאה מהפעילויות שלי בועדת הביקורת ובועד המנהל של העמותה.
> 
> ובקשר ל-"עד שלא תשאל, לא תדע", זה מזכיר לי מייל עתיק שבו אמרתי דברים
> קצת דומים:
> On Mon, 2015-10-26 at 10:36 +0200, Omer Zak wrote:
> > שלום שי,
> > 
> > On Mon, 2015-10-26 at 09:45 +0200, Shai Berger wrote:
> >  <בעניין גיוס שותפים ופעילויות -- דיברתי על מה שאני רוצה לקדם
> > בפינגווין,
> >  <אני לא רואה כרגע טעם בפרסום נוסף כל עוד אף אחד לא עושה שום דבר
> > בעניין.
> > 
> > אני רואה טעם בפרסום באתר העמותה:
> > א. אנשים שכחו מה שדיברת באוגוסט פינגווין וצריכים תזכורת.
> > ב. אנשים שלא היו שם אבל מעוניינים להתנדב למשהו.
> > ג. אנשים שלא היה להם אז זמן להתנדב ועכשיו פנויים להתנדב ורוצים לדעת
> > איפה
> > דרושים מתנדבים.
> > 
> > הסכויים הם שאין מתנדבים, אבל אם לא יהיה פרסום באתר העמותה אז לא יהיה
> > סיכוי שמספר המתנדבים יגדל מעל לאפס.
> > 
> >  <> כדאי לוודא שיש לנו שני מתנדבים שכ"א מהם יוכל לבצע לבדו 
> > >  
> > 
> >  <> את החלפת הציוד המקולקל והשמשת הציוד החדש (כגון התקנה ותיצור שרת
> >  <חדש). 
> > > 
> > >  
> > >  
> > 
> >  <זה קצת לעג לרש. כדאי לוודא שיש לנו שני מתנדבים, נקודה.
> > 
> > א. פרסום קריאה למתנדבים תוך ציון הכישורים הרצויים.
> > ב. יותר קל להתנדב למשהו שלא דורש מחוייבות כל שבוע אלא אולי פעם בכמה
> > שנים. לכן אני מאמין שייקל לגייס מתנדבים למשימות כאלה.
> > 
> > לסיכום - לפרסם קריאה למתנדבים, תוך פירוט המשימות שעבורן דרושים
> > המתנדבים
> > וציון כישורים דרושים, באתר של העמותה וברשימת הדיוור
> > discussions@hamakor.org.il. אני נותן לך אישור להתייאש רק אחרי שלא
> > יבואו
> > מתנדבים גם אחרי שחברי וידידי העמותה התעדכנו איפה צריך עזרה. 
> 

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות