שי: השאלות שהעליתי נועדו כדי שנוכל ליזום פעילויות שרלוונטיות בארץ. כלומר
כדי ליצור מסגרת למציאת הזדמנויות.

On Sat, Nov 3, 2018, 16:02 Shai Berger <s...@hamakor.org.il wrote:

> עומר, שי,
>
> אני מעריך את הכוונות הטובות, אבל לטעמי הדיון שאתם פונים אליו -- החל
> מהטענה „אנחנו צריכים רכזים, שהם לא בהכרח אלה שעושים פעילויות״ -- לא
> רלוונטי.
>
> הוא לא רלוונטי, כי הוא מכוון את העמותה למסלול שאליו הלכה במחצית הראשונה
> של העשור הנוכחי -- המסלול של „אנחנו קיימים פה כדי לתת שירות, לא כדי
> ליזום דברים”. ככה העמותה הגיעה ב־2014 אל סף סגירה, ואל סף אפס פעילות.
>
> אני חוזר ואומר: הדרך המוכחת להביא מארגנים של פעילויות -- אם זה כנסים
> והאקתונים, ואם זה שתדלנות  פוליטית -- לעשות את מה שהם עושים בשיתוף
> פעולה עם העמותה, ובוודאי במסגרת העמותה, היא פשוטה: העמותה עצמה צריכה
> ליזום ולארגן פעילויות מאותו סוג.
>
> ולכן, מה שקפלן אמר: אנחנו לא צריכים רכזים. אנחנו צריכים יזמים.
>
> לשאלה הספציפית של שי, אני לגמרי לא מסכים עם התשובה של עומר:
>
> > יתרון אחד פשוט מאוד:
> > גוף חוקי מבחינה כספית.
> >
> > כל השאר זה בונוס.
>
> יש כל מיני גופים חוקיים שאפשר להשתמש בהם -- גם חברות, וגם יחידים.
> היתרון הגדול של העמותה הוא לא בזה, אלא בנוכחות הציבורית שלה, במשקל
> המצטבר של הפעילויות שהיא עושה. היא הגוף שאמור ליצור את הקשר בין כנס
> מהסוג של PyCon, לתביעה שהממשלה תעודד קוד פתוח.
>
> אבל היא לא יכולה לעשות את זה, אם אין לה משאבים (ניהוליים) לשום דבר מעבר
> לשוטף. ולכן כל הסיפור הזה.
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות