אז אולי נמנה במעמד האסיפה מתנדבים לריכוז כנסים מסוימים?

On Sat, Nov 3, 2018 at 7:58 PM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:

> אנחנו יכולים גם להחליט להגדיל את הועד ל־17, כל עוד אין מועמדים למלא את
> התפקיד.
>
> עקרונית, אין עם זה בעיה, כבר מונה בעבר ועד של ארבעה.
>
> On Sat, 3 Nov 2018 19:40:42 +0200
> Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:
>
> > סתם הצעה: אולי נגדיל את הועד ל- 5?
> > בהיעדר אפשרות לגייס עובדים בתשלום וחוסר החלטיות לגבי ארגונים כחברי
> > עמותה, אני חושב שזו אפשרות.
> > לחילופין אפשר להסמיך כמה אנשים בנושאים מסוימים.
> > צריך לבדוק מה החוק אומר על זה.
> >
> > שי
> >
> > On Sat, Nov 3, 2018 at 7:35 PM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:
> >
> > > יש כמה נקודות שבהן יש לי ויכוח עם תומר, אבל...
> > >
> > > On Sat, 3 Nov 2018 16:46:53 +0200
> > > Tomer Brisker <tbris...@gmail.com> wrote:
> > > >
> > > > יש לנו הזדמנות גדולה לצמוח ולקחת את קהילת הקוד הפתוח והתוכנה
> > > > החופשית למקומות שהמייסדים היו יכולים רק לחלום עליהם לפני 15 שנה,
> > > > אבל כדי שזה יקרה, דברים חייבים להשתנות בהתנהלות של העמותה והחברים
> > > > הפעילים בה. אם הם לא ישתנו - לי אין יכולת להמשיך לשנה נוספת כמו
> > > > השנתיים הללו, ואני לא אופתע אם אני לא היחיד.
> > > >
> > >
> > > אתה לא היחיד,
> > >
> > >         שי.
> > > _______________________________________________
> > > Discussions mailing list
> > > Discussions@hamakor.org.il
> > > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות