מה מביך פה?
שהאנשים שבופעל דוחפים את העמתה ב3 שנים האחרונות מבינים שהקיום שלה תלוי
באיזור פחות אידיאולוגי ויותר פרגמטי?
אם יש צורך בעמותה שדוחפת את סדר היום האידיאולוגי ורוצה להסתובב עם חולצות של
סטולמן ודיסקים על הראש אז שהאנשים האלה ייקחו את המושכות.
יש פה כמובן את המתח בין הקוד פתוח האידיאליסטי ( free )לפרגמטי (open) וזו
שאלה שבאמת קשורה עמוק למטרות העמותה ולאן היא רוצה ללכת.
לדעתי ייתכן שיש צורך גם בזה וגם בזה אבל בפועל בקו האידיאולוגי יש ערימה של
״זקנים שבועטים בגיצים של המדורה שכבתה״ כשיש עולם שלם של קוד פתוח פרגמטי שגם
צריך הנחייה וחיבור לארגונים.
אם זה סופר חשוב לך כך את המושכות אבל אי אפשר להוציא את זה לחלוטין מעולם
האפשרויות.
יש עדיין כיס של אופן אידיאולוגי אבל הוא לא גדל משמעותית ב20 שנה האחרונות.
מצד שונה כל השוק אימץ את הקוד הפתוח ושם יש צרכים והמון מקום לגדול ולהרחיב
פעילות
ליאור

On Mon, Nov 5, 2018 at 9:27 AM Ira Abramov <hama...@ira.abramov.org> wrote:

> מסכים. אנחנו לא אמריקה פה, corpurations are not people, ואין שום מקום פה
> להתחיל לתת לארגונים זכות הצבעה בעמותה שהוקמה בידי אנשים פרטיים למטרות
> אידאולוגיות לא עסקיות. יש מקום לשקול מנגנון אחר של תמיכה ותרומות, במיוחד
> באירוע ספציפי או כנס כמו שהיה עד היום, אבל חברות קבועה בעמותה זה פשוט מוזר.
> לא רואה איך זה יכול לעבור ללא נסיון ניצול עתידי.
>
> אם ההצעה הזו עולה לסדר היום אני אבוא במיוחד לאסיפה כדי להצביע נגדה. עדיף
> שלא תועלה מראש, זה פשוט מביך.
>
> עירא.
>
> On Mon, 5 Nov 2018 at 08:46, Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>
>> גם אני מרגיש שלא בנוח עם שינוי התקנון המוצע.
>>
>> אני מרגיש כאילו רוצים למכור את הנשמה של העמותה (לבגוד בחלק מהערכים
>> שהינחו את העמותה בעבר) תמורת משהו שאמור לעזור לעמותה להתפתח. אבל אני לא
>> יכול להצביע בדיוק באיזה ערכים רוצים לבגוד.
>> יש לציין שאני לא מחווה כאן דעה על המוסריות של מכירת נשמה. זו גם רק
>> מטפורה של מה שאנו מנסים להשיג בשינויי התקנון המוצעים. בהחלט ייתכן
>> שהערכים הישנים כבר לא רלבנטיים לקראת העשור השלישי של המאה ה-21.
>>
>> נשאלת השאלה האם בדיונים עם הארגונים למיניהם, נציגי הארגונים נשאלו
>> במפורש מה היה גורם להם לרצות לתמוך בעמותה?
>> בפעילות עסקית זה נקרא "סקר שווקים".
>>
>> שינוי התקנון המוצע מניח שהארגונים רוצים להצביע ולהשפיע, כלומר לגבש
>> ערכים חדשים ותרבות אחרת בעמותה.
>> ליאור קיסוס הצביע על האפשרות שחלק מהארגונים מעוניינים בעצם בהשתתפות
>> בכנסים ובשליחת עובדים במרוכז לכנסים. גם מאיר מאור אינו בטוח שאותו חלק
>> מהנשמה, שרוצים למכור, זה מה שהקונים הפוטנציאליים רוצים לקנות.
>>
>> אם אני הייתי ארגון, הייתי מעוניין בשתדלנות שתניב הקלות בגישה למכרזי
>> תוכנה והצעת פתרונות מבוססי תוכנה חופשית לעסקים, בעודי נשאר ארגון קטן.
>>
>> אני מציע לעשות משאל בקרב העסקים והעצמאיים שנותנים שרות על בסיס קוד פתוח
>> (יש רשימה בקישור: https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7
>> %95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
>> <https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA>
>> )
>> ולברר איך העמותה יכולה לעזור להם בעסקיהם. ייתכן שחלק מנותני השרותים
>> רוצים גישה קלה יותר למכרזים. ייתכן שדרושה להם עזרה אחרת. ייתכן שהם
>> יציעו משהו שיועיל גם לי אישית ופשוט לא חשבתי עליו.
>>
>> אני מתנדב לרכז את הכנת השאלון ויצירת קשר עם הרשומים ברשימה הנ"ל, אם לא
>> אהיה היחידי שינסח שאלות בשאלון הזה אלא יהיו עוד אנשים שיציעו רעיונות מה
>> לשאול.
>>
>> כמו כן צריך מישהו שיודע למי לפנות בחברות הגדולות שפועלות בתחום התוכנה
>> החופשית כמו הפעילויות הישראליות של רדהאט, IBM
>> וכדומה, כי אני בדרך כלל לא יודע מי מרכז את פעילות התוכנה החופשית ויכול
>> לומר איזו עזרה דרושה לו מעמותות כמו המקור.
>>
>> --- עומר זק
>>
>>
>> On Mon, 2018-11-05 at 05:59 +0200, Lior Kesos wrote:
>> > הספקולציה העיקרית שמניחים פה הוא שמעניין את התאגיד להצביע ולהשפיע.
>> > לפעמים מעניין את התאגיד להשתתף ו/או לשלוח במרכז את עובדיו לכנסים
>> > וכו'..
>> > אם היינו מאפשרים ל ארגונים להיות מעין ידידים ןבך נותנים ערך שיווקי -
>> > לשלוח כמות מסוימת של אנשים חינם, לקבל אחוז הנחה בספונסרשים להיות
>> > מוצפים וברורים יותר באתר אינדקס של חברות וחברים המקור...
>> > אם נותנים מעטפת שיווקיות - אז החברות.אינה בעבור הצבעה והשפעה אלא עבור
>> > הפלטפורמה השיווקית בכנסים.
>> > "מנוי של חברה למקור למשל ייתן לכל חברי החברה 50% הנחה לכל העובדים
>> > ב"ארועי המקור" פלוס שידרוג הספונסרשיפ שלו מכסף לזהב בארוע אחד בשנה"
>> > אין ספק שזה צריך יותר עבודה אבל בתור בכל ארגון אין לי זמן ו/או אינטרס
>> > כרגע להשפיע על העמותה אבל אני (לאחרים) ייתכן שתרצה להראות שאנו
>> > מבינים/אוהבים /משתייכים / תומכים בתנועת הקוד הפתוח הישראלית.
>> > סתם הערה בתור אוכלוסיית היעד...
>> > ליאור
>> >
>> >
>> > On Mon, Nov 5, 2018, 5:50 AM Meir Maor <meirm...@gmail.com wrote:
>> > > אני לא שוכנעתי שזה מנגנון הגיוני. לא חושב שחברות ירצו להשתתף במבנה
>> > > כזה ולא אוהב משחקים עם התקנון.
>> > > אני מבין את הרצון להסמיך את הוועד לקבל החלטות ולתת תקנון גמיש, אבל
>> > > יש גבול.
>> > > אני לא חושב שהצעה זאת תעבוד ומרגיש מאוד לא בנוח עם שינויי תקנון
>> > > ספוקלטיבים.
>> > >
>> > > אני מבין גם את חוסר הרצון בשינוי תקנון באסיפה מיוחדת באמצע השנה אבל
>> > > זה עדיף בעיני על העברת שינוי תקנון לא מתאים. והשינוי הזה לא מתאים.
>> > >
>> > > רוב הסיכויים שהשינוי פשוט לא יעבוד, לא יביא את מה שאנחנו רוצים, אבל
>> > > אני מרגיש לא בנוח איתו. נראה לי שאנחנו קופצים קדימה, לא יודעים
>> > > עדיין מה המנגנון הרצוי ומשחקים עם התקנון מוקדם מידי.
>> > >
>> > > On Mon, Nov 5, 2018, 00:47 Shai Berger <s...@hamakor.org.il wrote:
>> > > > בעקבות כל הדיונים, אני רוצה להציג כאן את הצעתי הפורמלית להחלטה של
>> > > > האסיפה בעניין צירוף ארגונים לעמותה. לפני ההצעה עצמה, אני אחזור על
>> > > > הרעיון: שילוב ארגונים בפעילות העמותה היא ככל הנראה הדרך הסבירה
>> > > > ביותר
>> > > > להשיג משאבים כספיים וארגוניים, שהעמותה זקוקה להם לשם הבטחת המשך
>> > > > צמיחתה
>> > > > ואף פעילותה השוטפת. לטעמי, שילובם כחברים בעלי זכות הצבעה הוא הדרך
>> > > > הקלה
>> > > > והפשוטה לתת איזושהי תמורה על המשאבים הללו (קצת כמו משקיעים בחברה
>> > > > שמקבלים מניות).
>> > > > אני מכיר בכך שבדרך זו ישנה גם בעייתיות, ואיני מציע שהעמותה תלך
>> > > > בדרך זו
>> > > > מיד -- אבל אני חושב שכדאי שהאפשרות לעשות זאת תימצא בידיו של הועד.
>> > > > מעבר
>> > > > לכך, אני חושב שאם אנחנו אכן רוצים לאפשר זאת -- החלטה שעשויה לשנות
>> > > > מהותית את אופיה של העמותה -- רצוי שההחלטה תתקבל באספה מן המניין,
>> > > > רבת
>> > > > משתתפים ככל האפשר, ולא באספה מיוחדת שרק חברים מעטים טורחים להגיע
>> > > > אליה;
>> > > > לכן אני מבקש לאשר את ההצעה כבר עכשיו, באספה „הגדולה” באוגוסט
>> > > > פינגווין.
>> > > >
>> > > > להלן הצעת ההחלטה:
>> > > >
>> > > > 1. האסיפה מחליטה לשנות את תקנון העמותה[1] כדלהלן:
>> > > >     - סעיף 13ה („תאגיד אינו יכול להיות חבר בעמותה”) יוחלף
>> > > > בסעיף הבא:
>> > > >      ה. תאגיד יוכל להתקבל כחבר בעמותה, על פי החלטת ועד
>> > > > העמותה.
>> > > >     - לסעיף 14 (זכויות וחובות של חברים) ייתווספו תת הסעיפים
>> > > > הבאים:
>> > > >      ה. חבר העמותה שהוא תאגיד לא יוכל להיבחר לועד העמותה או
>> > > > לועדת
>> > > >      הביקורת.
>> > > >      ו. דמי החבר שיחולו על חברים תאגידים ייקבעו בנפרד מדמי
>> > > >      החבר החלים על חברים יחידים.
>> > > >     - לסעיף 15(פקיעת חברות) א („החברות בעמותה פוקעת”) יתווספו
>> > > > סעיפים
>> > > >         א.4. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת עם התפרקות
>> > > > התאגיד
>> > > >         א.5. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת אוטומטית אם לא
>> > > > שילם את
>> > > >         דמי החבר החלים עליו, 30 יום לאחר שקיבל הודעה
>> > > > בכתב על
>> > > >         החוב.
>> > > >     - המשפט הראשון בסעיף 23 (החלטות) ינוסח מחדש כדלהלן:
>> > > >      החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים,
>> > > > זולת אם
>> > > >      החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן, אך לא תתקבל
>> > > > החלטה אם
>> > > >      התנגדו לה 66% מהחברים היחידים הזכאים להצביע באסיפה;
>> > > > היו
>> > > >      הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
>> > > >
>> > > > 2. האסיפה קוראת לועד למצות אפשרויות לגיוס משאבים, בכללן שילוב
>> > > > תאגידים
>> > > > בפעילות העמותה בצורות שונות, לפני הכנסת תאגידים כחברים לעמותה.
>> > > >
>> > > > תודה על הכל,
>> --
>> "Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
>> looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
>> possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
>> Williams
>> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>>
>> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
>> They do not represent the official policy of any organization with
>> which I may be affiliated in any way.
>> WARNING TO SPAMMERS: at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions-- 

Lior Kesos - http://www.linnovate.net
Linnovate - Open Source Innovation
mail: l...@linnovate.net
cell: +972-524305252
skype: liorkesos
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות