נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי
שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר?
(אני שואל גם כדי שאוכל להעריך אם יתאים לי להתנדב להפעלת הגוף.)


On Tue, 2018-11-06 at 22:12 +0200, Shai Berger wrote:
> את זה אפשר לעשות בלי שהגוף יהיה ישות משפטית, ובלי החלטה מיוחדת של
> האסיפה, באמצעות הועד או מתנדבים אחרים.
> 
> אני בעד, ואם זה באמת קורה, זה כנראה מייתר את הצורך להכניס תאגידים
> לעמותה. אבל זה „אם” גדול.
> 
> On Mon, 5 Nov 2018 21:36:11 +0200
> Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:
> 
> > הצעת ביניים:
> > לפתוח גוף מטעם העמותה שמטרתו שיווק קוד פתוח לעסקים.
> > הגוף ידאג למסלול או מספר הרצאות בנושא בכנסים.
> > החברות בגוף תיתן לחברים גם את מה שקיסוס הציע לעיל (הנחה בכנסים,
> > הנחה
> > במתן חסות).
> > הגוף יהיה בפיקוח של הוועד עם זכות וטו אבל ינוהל בשוטף על ידי ועדה
> > שבה
> > יהיה רוב לעסקים שרוב המוצרים שלהם הם קוד פתוח (בין אם הם משתמשים או
> > ספקי שירותים או מפתחים). בוועד יהיה גם נציג אחד של העמותה (או
> > שמספיק
> > הווטו?). הגוף מתחייב להעביר X מהכנסותיו לעמותה וכן לממן Y% מהכנסים
> > שבהם הוא משתתף (הכוונה לכנסים של העמותה שבהם יתווספו תכנים לקהל
> > רלוונטי).
-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות