אני רק אכתוב שמודל שעלה לי בראש הוא ה osi (לפחות על סמך מה שכתוב בויקיפדיה).
(בלי תשתית של עמותה נוספת)

בעוד שתנאי מכרזים ממשלתיים הם בעייה, בחלק הארגונים הבעייה היא קושי לשנות
דעות ואמונה שחדשנות זה משהו שרק סטארטפים וחדי קרן מסוגלים. אנחנו נתקלים בזה
הרבה במגזר הביטחוני.

On Wed, Nov 7, 2018, 02:07 Omer Zak <w...@zak.co.il wrote:

> אוקיי. לדעתי, הצעדים הבאים יהיו:
>
> 1. פתיחת רשימת דיוור נפרדת לדיונים על שיווק קוד פתוח לעסקים.
> אפשרויות:
> - שיבוט רשימת הדיוור הנוכחית ומי שלא מעוניין יעזוב (opt-out)
> - הודעה על רשימת הדיוור החדשה והזמנת אנשים להצטרף (opt-in)
> לא ברור לי כרגע איזו מהאפשרויות עדיפה.
>
> 2. הכנת דף ויקי שיתאר את הגוף ואת מטרותיו.
>
> 3. הפצת השאלון שהצעתי (אחרי תיקונים) בין הרשומים בדף העוסקים + מחיקת
> עוסקים עם כתובות דוא"ל שהפסיקו לעבוד.
>
> 4. לפי תוצאות השאלון, נחליט על דגשים בפעילות הגוף החדש בתקופה הראשונה
> לקיומו.
>
> האפשרויות לדגשים הן:
> - שתדלנות לשינוי תנאי מכרזים לפי הצורך
> - שתדלנות לשינוי תקנים ישראליים לפי הצורך
> - גיוס עסקים שמשתמשים בתוכנה חופשית
> - ארגון כנסים ייעודיים ו/או מסלולים בכנסים קיימים
> - סדנאות והשתלמויות בנושאים שייקבעו
> - רעיונות נוספים?
>
>
> On Wed, 2018-11-07 at 01:13 +0200, Shai Berger wrote:
> > On Tue, 06 Nov 2018 22:19:42 +0200
> > Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> >
> > > נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי
> > > שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר?
> >
> > שהגוף יתחיל לעבוד -- לייצר תכנים ולגייס גופים משתתפים.
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות