תודה על ההבהרה.
לפעמים נסחפים אחריי המוזיקה של הדברים
ליאור
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות