ואיך אתה יודע שאורי עידן הטריד? האם היית עד להטרדות או שאתה מאמין להאשמות
נגדו ובכך גוזר את גזר דינו?

On Wed, Nov 7, 2018 at 8:44 AM Tomer Brisker <tbris...@gmail.com> wrote:

> חברים,
> מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט.
> מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו.
> למען הסר ספק - אם מישהו יטריד משתתפים או משתתפות בפעילות שלנו, הוא יסולק
> ממנה לאלתר, ללא המתנה לפסק דין חתום ואף אם המעשים אינם עומדים ברף הפלילי.
>
>
> On Wed, 7 Nov 2018 at 08:02, Lior Kesos <l...@linnovate.net> wrote:
>
>> תודה על ההבהרה.
>> לפעמים נסחפים אחריי המוזיקה של הדברים
>> ליאור
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
>
>
> --
> יום טוב,
> תומר בריסקר
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות