בוקר טוב כולם,

On Wed, 07 Nov 2018 09:20:37 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> הויכוח הוא ברמה העקרונית.
> אורי עידן הוא רק דוגמא.
> 

מתחילות להגיע לוועד פניות המתארות התנהגות לא הולמת של אורי עידן בקשר עם
פעילויות העמותה. יתר על כן, צויין בפנינו כי הדיון בצורתו ובנושאיו
הנוכחיים מעיק על הנפגעות.

לכן, בשם ההגנה על בטיחותן הפסיכולוגית, אנחנו מבקשים כרגע להפסיק את
הדיון הזה.

מי שרוצה להמשיך לדון על אורי עידן, מוזמן לעשות זאת בפניה לרשימת הועד,
או במרחבים פרטיים אחרים.

דיון עקרוני על קוד ההתנהגות, בלי קשר לאורי עידן, יתקיים באספה הכללית,
לפי סדר היום שפורסם.

תודה,
        שי
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות