(שליחה שניה -- הראשונה, מ־25.12, לא עברה בגלל תקלה טכנית)

מכובדי,

מצ״ב פרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה באוגוסט פינגווין האחרון. הפרסום
התעכב משלל סיבות, חלקן מוצדקות וחלקן פחות, חלקן קשורות לעומסים אישיים
וחלקן לבעיות טכניות. חלק מהבעיות הטכניות האלה עודן בתוקף (למרות
שעובדים עליהן), ולכן אנחנו עדיין לא מעלים את הפרוטוקול לאתר כמקובל,
אבל העיכוב בפרסום כבר הפך לבלתי סביר, לכן ראינו לנכון לפחות לפרסם כאן.

שניפגש בשמחות ובאספות מרובות קהל,

        שי. 

Attachment: פרוטוקול אספה כללית 2018-11-09.pdf
Description: Adobe PDF document

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות