בתאריך 6/11 פרסם תומר בשם עמותת המקור הודעה מכפישה עלי מבלי לבחון כלל את
אמיתות ההודעה.
ההודעה מקורה בכתבה מכפישה שפורסמה עלי ע"י מתחרה עסקי (חברת ידיעות) אף כלי
תקשורת אחר לא פרסם את זה.

עד כה לא נתקבלה התנצלות רשמית של העמותה ו\או של תומר.

למרות שעמותת המקור הינה עמותה שיקרה לי מאד והייתי בועד המנהל השני שלה,
עדיין איני מוכן לקבל הכפשה של שמי הן ברשימת התפוצה והן בעמוד הפייסבוק
(בעמוד הפייסבוק ההודעה נמחקה)

אני מכין תביעת דיבה על סך 50,000 ש"ח או יותר כנגד תומר בריסקר ועמותת המקור,
ביחד וכל אחד לחוד.


-- 
Ori Idan CEO Helicon Books
http://www.heliconbooks.com
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות