הדברים של תומר אומרים בצורה די ברורה שהוא מיחס לי את המעשים.
נתתי לעמותת המקור את ההזדמנות להתנצל והם בחרו שלא לעשות כן.
לכן החלטתי על הצעד הזה של תביעה כנגד תומר בריסקר ועמותת המקור.
זה לא רק תומר אלא עוד חברים בעמותה ששיתפו פעולה וגינו אותי ואת המעשים
המיוחסים לי ואפילו אמרו שחזקת החפות לא רלוונטית לעניין.
הם קבעו שאני אשם!
לגבי ידיעות, הסיפור הרבה יותר מסובך, הם גם עומדים בפני קובלנה פלילית שכן
הפרסום היה בזמן שאסור היה לפרסם.
אפשר לומר שתומר ניצל ממאסר של חצי שנה כי אם היה מפרסם את ההודעה יום קודם זו
הייתה עברה פלילית..

-- 
Ori Idan CEO Helicon Books
http://www.heliconbooks.com

On Tue, Feb 12, 2019 at 8:08 PM yoel lion <yoel3s...@gmail.com> wrote:

> נו באמת
>
> ‫בתאריך יום ג׳, 12 בפבר׳ 2019 ב-18:27 מאת ‪Ori Idan‬‏ <‪
> o...@heliconbooks.com‬‏>:‬
>
>> בתאריך 6/11 פרסם תומר בשם עמותת המקור הודעה מכפישה עלי מבלי לבחון כלל את
>> אמיתות ההודעה.
>> ההודעה מקורה בכתבה מכפישה שפורסמה עלי ע"י מתחרה עסקי (חברת ידיעות) אף כלי
>> תקשורת אחר לא פרסם את זה.
>>
>> עד כה לא נתקבלה התנצלות רשמית של העמותה ו\או של תומר.
>>
>> למרות שעמותת המקור הינה עמותה שיקרה לי מאד והייתי בועד המנהל השני שלה,
>> עדיין איני מוכן לקבל הכפשה של שמי הן ברשימת התפוצה והן בעמוד הפייסבוק
>> (בעמוד הפייסבוק ההודעה נמחקה)
>>
>> אני מכין תביעת דיבה על סך 50,000 ש"ח או יותר כנגד תומר בריסקר ועמותת
>> המקור, ביחד וכל אחד לחוד.
>>
>>
>> --
>> Ori Idan CEO Helicon Books
>> http://www.heliconbooks.com
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
>
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות