On 15/02/2019 11:02, Eli Marmor wrote:
ובלי קשר לנושא האשכול, אני רוצה לבקש מהאחראי על רשימת התפוצה לשנות את ההגדרות.
אני לא ראיתי שהתגובה שלי התקבלה, אז חשבתי שהאשכול ההוא ננעל באיזושהי צורה, ולכן שלחתי את אותה תגובה (פלוס הגהה קטנה) גם לאשכול השני (ואני מתנצל על כך מעומק ליבי!).
בדיעבד התברר שרשימת התפוצה מקונפגת שלא לשלוח לשולח את הודעתו, למרות שהוא חלק ממנויי רשימת התפוצה, וזה גורם לשולחים לחשוב שהודעתם לא התקבלה משום מה.
תודה וסליחה על הניצלו״ש ועל ההודעה הכפולה.

זאת הגדרה לכל מנוי בנפרד. אם תכנס לכתובת הניהול של רשימת התפוצה (יש קישור בתחתית כל הודעה מהרשימה), תוכל לשנות את ההגדרה הזו (תחת הכותרת Receive own copies, או משהו בסגנון).


ואם כבר בהגהה עסקינן, הביטוי הוא „ותוּ לוּ”. במידה ותמצא צורך לשלוח עותק שלישי, אני משוכנע שתשמח לתקן זאת.


שחר

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות