אז זהו, שדווקא מוגדר לי שם "Yes".
בכל מקרה, ולשם בטחון, הוספתי עכשיו את האופציה של קבלת אישור כשהודעה שלי
מתקבלת.

On Fri, Feb 15, 2019 at 11:09 AM Shachar Shemesh <s...@hamakor.org.il> wrote:

>
> On 15/02/2019 11:02, Eli Marmor wrote:
>
> ובלי קשר לנושא האשכול, אני רוצה לבקש מהאחראי על רשימת התפוצה לשנות את
> ההגדרות.
> אני לא ראיתי שהתגובה שלי התקבלה, אז חשבתי שהאשכול ההוא ננעל באיזושהי צורה,
> ולכן שלחתי את אותה תגובה (פלוס הגהה קטנה) גם לאשכול השני (ואני מתנצל על כך
> מעומק ליבי!).
> בדיעבד התברר שרשימת התפוצה מקונפגת שלא לשלוח לשולח את הודעתו, למרות שהוא
> חלק ממנויי רשימת התפוצה, וזה גורם לשולחים לחשוב שהודעתם לא התקבלה משום מה.
> תודה וסליחה על הניצלו״ש ועל ההודעה הכפולה.
>
> זאת הגדרה לכל מנוי בנפרד. אם תכנס לכתובת הניהול של רשימת התפוצה (יש קישור
> בתחתית כל הודעה מהרשימה), תוכל לשנות את ההגדרה הזו (תחת הכותרת Receive own
> copies, או משהו בסגנון).
>
>
> ואם כבר בהגהה עסקינן, הביטוי הוא „ותוּ לוּ”. במידה ותמצא צורך לשלוח עותק
> שלישי, אני משוכנע שתשמח לתקן זאת.
>
>
> שחר
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות