שלום!

From: Shlomi Fish <shlo...@shlomifish.org>
To: discussions@hamakor.org.il
Subject: Re: ענייני קוד פתוח
Date: Sun, 17 Feb 2019 20:13:23 +0200
X-Mailer: Claws Mail 3.17.3 (GTK+ 2.24.32; x86_64-mageia-linux-gnu)

היי,

On Sun, 17 Feb 2019 19:42:47 +0200
OpenEdition <openedit...@potchan.org> wrote:

> שלום, אני קצת המום מעושר ההבעה בקבוצה. אך יש לי סבלנות רבה, ואני עוד
> מקווה לדוג מזה משהו מעניין על קוד פתוח וההטמעה שלו בחברה. טרם מצאתי. אז
> אני אתן לזה עוד כחודש. תודה.

ייתכן שפורומים אחרים יתאימו יותר לרצונך:

https://www.shlomifish.org/open-source/resources/israel/

https://www.shlomifish.org/Iglu/mailing-lists/

https://github.com/sindresorhus/awesome

https://github.com/shlomif/Freenode-programming-channel-FAQ

https://freenode.net/

בברכה,

-- שלומי
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/disc

On Sun, Feb 17, 2019 at 7:39 PM OpenEdition <openedit...@potchan.org> wrote:

> שלום, אני קצת המום מעושר ההבעה בקבוצה. אך יש לי סבלנות רבה, ואני עוד
> מקווה לדוג מזה משהו מעניין על קוד פתוח וההטמעה שלו בחברה. טרם מצאתי. אז
> אני אתן לזה עוד כחודש. תודה.
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions-- 
Shlomi Fish http://www.shlomifish.org/

Buddha has the Chuck Norris nature.

Please reply to list if it's a mailing list post - http://shlom.in/reply .
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות