היי חברים, שימו לב לתמונה שצירפתי, האות ק מעט איבדה מנפח הרגל שלה, זה די
נפוץ בגופן בררת המחדל באובונטו, מי יוכל לסייע לי להגיע ליוצר הגופן או
למערכת שבה ניתן לדווח על כך? חלפו שנים רבות מדי והפדיחה עדיין במחוזותינו.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות