אני בעד לא לדמיין בעיות ולנסות לפתור אותם. אני חושב שהן חברי הוועד גילו
אחריות רבה ונהגו נכון ואף התנסחו בזהירות. אני גם לא מכיר אף תלונה לגבי
תפקוד מארגני הכנסים מטעמנו.
אם כולם עשו עבודתם נאמנה למה אנו מנסים לכבול את ידיהם?! אין בעיה, אל תנסו
לפתור אותה. אף אחד לא מנסה להחליף בתי משפט ואז אני מתנגד להחלטה מגוכחת
שאוסרת על מישהוא לעשות משהוא שלא יכול ולא ניסה לעשות.

On Thu, Jun 20, 2019, 08:43 Guy Dafny <guyda...@gmail.com> wrote:

> היי עמר.
>
> אני בעד סעיף 2, אבל מתנגד בעוז לסעיף 1, בין היתר כי למיטב הבנתי הוא נוגד
> את סעיף 2.
>
> גיא.
>
> On Thu, Jun 20, 2019 at 12:20 AM Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>
>> ברצוני להציע שתי הצעות לסדר היום באסיפה הכללית של ה-1.7.2019.
>>
>> 1. לקבוע שכל אירוע שמאורגן ע"י או תחת חסות המקור יכלול בתקנון ההתנהגות
>> (ו/או קוד ההתנהגות) שלו גם התחייבות לתהליך תקין.
>> הצעה לדוגמא לשינוי בקוד ההתנהגות של כנסי אוגוסט פינגווין עתידיים (וניתן
>> לאמץ שינויים דומים גם עבור פעילויות אחרות) נמצאת ב:
>> https://github.com/tddpirate/AugustPenguin/pull/1/files
>>
>> 2. העמותה מצהירה בזה שהיא אינה אחראית, אינה מפקחת ואינה מתערבת במעשיהם
>> של חברי וידידי העמותה, שרלבנטיים לתקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות, מחוץ
>> לפעילויות שמאורגנות ו/או תחת חסות העמותה במרחב הפיזי ו/או במרחב
>> הקיברנטי (יעני רשימות דיוור, אתרי אינטרנט בשליטת העמותה וכו').
>> במידה וחבר או ידיד עמותה יואשם בהתנהגות לא הולמת (ז"א התנהגות שמפרה
>> תקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות) מחוץ לפעילות של העמותה, העמותה תנקוט
>> איך ורק בצעדים המינימליים הדרושים כדי להבטיח את שלומם ובטחונם של
>> המשתתפים בפעילויות של העמותה.
>> העמותה אינה מתיימרת למלא את מקומם של המשטרה או בתי המשפט ולא תנקוט
>> בצעדי עונשין כלפי אנשים שלכאורה התנהגו בצורה לא הולמת.
>>
>> כדי למנוע מחלוקות הנוגעות לאירועי עבר, אני מציע שתחולת ההצעה הזו לא
>> תהיה רטרואקטיבית, אלא תהיה רק מיום האסיפה הכללית והלאה.
>>
>> בברכה,
>> --- עומר זק
>>
>>
>>
>> On Mon, 2019-06-17 at 20:39 +0300, Ddorda wrote:
>> > שלום חברים וחברות,
>> >
>> > אנו מתכוונים לכנס שתי אסיפות כלליות של עמותת המקור בתקופה הקרובה.
>> > אסיפה ראשונה תתקיים בתאריך 01/07/2019 בשנקר, בה הכוונה היא לדון
>> > במינוי רו״ח, שינוי תקנון לביטוח ושיפוי נושאי משרה בעמותה, והצעת הועד
>> > להוציא את אורי עידן מהעמותה בשל פעילותו כנגד העמותה וכנגד ממלאי
>> > תפקידים בה.
>> > אסיפה שנייה תתקיים מאוחר יותר, ותכיל אישור דוחות לשנת 2018 ונושאים
>> > נוספים ככל שידרשו.
>> >
>> > סדרי היום המדוייקים והזמנות רשמיות לאסיפות יתפרסמו בהמשך.
>> >
>> > מי שמעוניין להעלות נושאים לסדר היום של האסיפות, מוזמן לעשות זאת בפניה
>> > לועד בכתובת ‏bo...@hamakor.org.il או בדיסקורס של העמותה
>> > https://forum.hamakor.org.il/t/topic/115. מי שרוצה שהצעתו תישקל
>> > לאסיפה הקרובה מתבקש לעשות זאת עד ליום חמישי ה-20/6.
>> >
>> >
>> > בשם הועד המנהל,
>> > דור דנקנר
>> >
>> --
>> "Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
>> looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
>> possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
>> Williams
>> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>>
>> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
>> They do not represent the official policy of any organization with
>> which
>> I may be affiliated in any way.
>> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות