הדיון הזה על הליך תקין היה באסיפה הקודמת, למה אנחנו ממחזרים נושאים שנדונו
ונפסלו?

On Thu, Jun 20, 2019, 10:10 Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> ההצעות שלי באות בעקבות פרשיות כמו:
> א. נמרוד ברנע שהועף ממר"צ בגלל מעשים שיוחסו לו ושלא בוצעו במהלך
> פעילויות של מר"צ.
> http://rotter.net/forum/scoops1/551018.shtml
> ב. לארי גארפילד שהועף מהעמותה שמנהלת את פרויקט דרופל בגלל התנהגות מינית
> שהיתה בהסכמה הדדית אבל לא היתה מקובלת על מנהיגי העמותה.
> https://www.inc.com/sonya-mann/drupal-larry-garfield-gor.html
>
> כמו כן, לדעתי שלומם ובטחונם של משתתפים בפעילויות של עמותת המקור זה לא
> רק בטחון מפני אלימות והטרדות, אלא גם מפני האשמות שווא.
>
> הערות נוספות - להלן, מסומנות ב-"[עומר]".
>
>
> On Thu, 2019-06-20 at 09:04 +0300, doron wrote:
> >
> > היי עומר,
> > התייחסויותיי בגוף המייל .
> >
> > On 20.6.2019 0:20, Omer Zak wrote:
> > > ברצוני להציע שתי הצעות לסדר היום באסיפה הכללית של ה-1.7.2019.
> > >
> > > 1. לקבוע שכל אירוע שמאורגן ע"י או תחת חסות המקור יכלול בתקנון
> > > ההתנהגות
> > > (ו/או קוד ההתנהגות) שלו גם התחייבות לתהליך תקין.
> >  התחייבות להליך תקין כבר קיימת בכל עמותה מעצם היותה עמותה. ההתחייבות
> > היא כלפי המדינה דרך רשם העמותות .
>
>
> [עומר] הכוונה שלי היא להתחייבות לתהליך תקין כלפי כל המשתתפים בפעילויות
> של העמותה - יהיו אלה חברים, ידידים, או אנשים מהרחוב ששילמו דמי כניסה
> לפעילויות של העמותה.
>
> שלא יקרה, למשל, שיעיפו אדם ביום הראשון של כנס בן 3 ימים, שאליו הוא נרשם
> וטס מחו"ל לארץ במיוחד כדי להשתתף בו, בגלל תלונה מידידה קנאית על נגיעות
> לא הולמות שבעצם התקיימו בהסכמה הדדית.
>
> הליך תקין יכול להתממש כאן, למשל, על ידי שימוע מהיר, שבו הוא יסביר שהיתה
> לו מערכת יחסים קודמת עם המתלוננת ושיש כאן סיפור של נקמנות בגלל קנאה, כי
> היא תפסה אותו משוחח בהתלהבות עם מישהי אחרת.
>
> ואז ברגע שמארגני הכנס משתכנעים שהוא אינו מהווה סכנה למשתתפים או משתתפות
> אחרים של הכנס, יתנו לו להישאר בכנס - כי אין ממנו סכנה מיידית למשתתפי או
> משתתפות הכנס. כמו כן, הם יסייעו למתלוננת להגיש תלונה במשטרה כך שהעניין
> יעבור לטיפולה מכאן והלאה.
>
>
> > > הצעה לדוגמא לשינוי בקוד ההתנהגות של כנסי אוגוסט פינגווין עתידיים
> > > (וניתן
> > > לאמץ שינויים דומים גם עבור פעילויות אחרות) נמצאת ב:
> > > https://github.com/tddpirate/AugustPenguin/pull/1/files
> > >
> > > 2. העמותה מצהירה בזה שהיא אינה אחראית, אינה מפקחת ואינה מתערבת
> > > במעשיהם
> > > של חברי וידידי העמותה, שרלבנטיים לתקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות,
> > > מחוץ
> > > לפעילויות שמאורגנות ו/או תחת חסות העמותה במרחב הפיזי ו/או במרחב
> > > הקיברנטי (יעני רשימות דיוור, אתרי אינטרנט בשליטת העמותה וכו').
> >
> > למה העמותה צריכה להצהיר שהיא אינה אחראית על מעשיי ? הרי ממילא מעולם
> > היא לא היתה אחראית עליהם , כך גם על מעשיך ומעשי אחרים .
> > היא אפילו לא יכולה להיות אחראית למעשינו בכאשר יש אירוע של עמותה , לכל
> > היותר יכולים לזרוק אותנו החוצה אם לא נתנהג כיאות - זו הסנקציה היחידה
> > שיש לה
>
>
> [עומר] למרבה הצער, בשנים האחרונות מאז התחיל הסיפור של תקינות פוליטית,
> עמותות רואות את עצמן אחראיות באחריות שילוחית למעשים של פעילים שלהן מחוץ
> לפעילויות העמותה. גם אם עמותה אינה רואה את עצמה אחראית למעשי פעיליה,
> דעת הקהל לעתים קרובות דורשת מהעמותה לקחת אחריות.
>
> לכן צריך הצהרה חד משמעית בתקנון של העמותה שהעמותה אחראית למה שקורה
> בפעילויותיה, ואינה אחראית למעשי פעיליה מחוץ לעמותה. כמו כן, בפרסומים
> רשמיים של העמותה צריכה להופיע הצהרה כזו, לשם ניהול ציפיות הציבור.
>
>
> > > במידה וחבר או ידיד עמותה יואשם בהתנהגות לא הולמת (ז"א התנהגות שמפרה
> > > תקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות) מחוץ לפעילות של העמותה, העמותה
> > > תנקוט
> > > איך ורק בצעדים המינימליים הדרושים כדי להבטיח את שלומם ובטחונם של
> > > המשתתפים בפעילויות של העמותה.
> >
> > פה אתה קצת מסתבך . מהי התנהגות לא הולמת ומי אמור להאשים ?
>
>
> [עומר] לצורך העניין, התנהגות לא הולמת זו התנהגות שהיתה עלולה לסכן את
> שלומם ובטחונם של משתתפים בפעילות של העמותה, אם היתה קורית במהלך פעילות
> של העמותה.
> סוג נוסף של "התנהגות לא הולמת" לצורך העניין זה התנהגות, שאינה מקובלת על
> רוב הציבור (או חלק גדול ממנו, או על קבוצת לחץ צעקנית) ושקרתה מחוץ
> לפעילות העמותה.
>
> דוגמא: מאן דהוא משתתף בפעילות של העמותה. יש נגדו תלונה שהוא, לא עלינו,
> פדופיל שפגע מינית בכמה ילדים.
> האם להעיף אותו מפעילויות העמותה? אם אין ילדים מתחת לגיל 18 בפעילויות
> העמותה - לפי ההצעה שלי, אין להעיף אותו, כי זה אינו דרוש לשמירה על שלומם
> ובטחונם של המשתתפים בפעילויות.
> ואם הוא פעיל של העמותה, העמותה אינה אחראית למעשיו מחוץ לפעילויות
> העמותה. זה עניין למשטרה ולבתי המשפט של המדינה, לא לעמותה.
>
>
> >  הרי אין כזו עבירה בחוק של התנהגות לא הולמת וממילא אין יכולת להאשים
> > בצורה רשמית משפטית אדם במשהו שאינו עבירה על החוק . האם הכוונה שסתם
> > מישהו יאשים ? כלומר אם אני מאשים אותך בהתנהגות לא הולמת , במקום שזה
> > יתברר היכן שזה צריך להתברר אתה רוצה שעמותה תנקוט עמדה בטרם יהיה משהו
> > רשמי ?
>
>
> [עומר] קודי התנהגות בכנסים ובפעילויות של עמותות לקידום תוכנה חופשית
> עוסקים בדיוק בהתנהגות לא הולמת, שאינה מהווה עבירה על החוק, אבל גורמת
> להרגשת אי-נוחות וחוסר בטחון בשכבות אוכלוסיה מוחלשות מסוימות.
>
> ההצעה שלי היא להגדיר במפורש שקודי ההתנהגות למיניהם אינם חלים על התנהגות
> מחוץ לפעילויות של העמותה והעמותה מסירה מעל עצמה כל אחריות לאכיפתם מחוץ
> לפעילויות של העמותה.
>
>
> > עמותה לא אמורה לנקוט רק בצעדים מינימאלים לאבטחת שלומם ובטחונם של
> > משתתפים , כמו בכל אירוע ציבורי , כגוף שיוזם את האירוע , העמותה אמורה
> > לדאוג בצורה אקטיבית לשלום המשתתפים ולא לנקוט בגישה מינימאלית , לכן
> > עושים את הכנסים באולם מסודר (בעצם שכירת האולם מבצעים יותר מצד
> > מינימאלי ) כי אחרת אפשר היה לעשות את הכנסים על שפת הים .. (שגם שם
> > היינו אמורים להיות אחראים ולעשות דברים שיבטיחו את שלום המשתתפים).
> > אגב, זה לא משהו שכל עמותה וכל גוף מגדיר לעצמו .. יש חוק ויש תקנות
> > ובכל פעם שיש התכנסות של כמות גדולה אז זה צריך להיות במקומות שעברו
> > אישור מכבי אש וכו' (דבר שממילא קיים באותם אולמות כינוס מעצם זה שיש
> > להם רשיון עסק) .
>
>
> [עומר] כאשר בוחרים בין שכירת אולם להתכנסות בחוף הים, אין כאן סתירה בין
> הבטחת בטחונם ושלומם של משתתפים לבין פגיעה אפשרית באדם שלכאורה מסכן את
> שלומם ובטחונם.
>
> אבל כאשר מגיבים לתלונה נגד אדם שלכאורה פגע במשתתפים אחרים בפעילות,
> וקיים הצורך לאזן בין הפגיעה בהם לבין הפגיעה בו - צריך שהפגיעה בו תהיה
> המינימום שדרוש להבטחת שלומם ובטחונם של שאר המשתתפים.
>
>
> > > העמותה אינה מתיימרת למלא את מקומם של המשטרה או בתי המשפט ולא תנקוט
> > > בצעדי עונשין כלפי אנשים שלכאורה התנהגו בצורה לא הולמת.
> >
> > לא רק שהיא לא מתיימרת היא גם לא יכולה - אז למה להצהיר את זה ? אף אחד
> > בישראל לא יכול להחליף את המשטרה או בתי המשפט בישראל .
>
>
> [עומר] למרבה הצער, זה בדיוק מה שעמותות עשו בפרשיות שציינתי בתחילת מכתבי
> זה, ויש עוד פרשיות.
>
>
> >
> > דורון
> >
> > > כדי למנוע מחלוקות הנוגעות לאירועי עבר, אני מציע שתחולת ההצעה הזו לא
> > > תהיה רטרואקטיבית, אלא תהיה רק מיום האסיפה הכללית והלאה.
> > >
> > > בברכה,
> > > --- עומר זק
> > >
> > >
> > >
> > > On Mon, 2019-06-17 at 20:39 +0300, Ddorda wrote:
> > > > שלום חברים וחברות,
> > > >
> > > > אנו מתכוונים לכנס שתי אסיפות כלליות של עמותת המקור בתקופה הקרובה.
> > > > אסיפה ראשונה תתקיים בתאריך 01/07/2019 בשנקר, בה הכוונה היא לדון
> > > > במינוי רו״ח, שינוי תקנון לביטוח ושיפוי נושאי משרה בעמותה, והצעת
> > > > הועד
> > > > להוציא את אורי עידן מהעמותה בשל פעילותו כנגד העמותה וכנגד ממלאי
> > > > תפקידים בה.
> > > > אסיפה שנייה תתקיים מאוחר יותר, ותכיל אישור דוחות לשנת 2018
> > > > ונושאים
> > > > נוספים ככל שידרשו.
> > > >
> > > > סדרי היום המדוייקים והזמנות רשמיות לאסיפות יתפרסמו בהמשך.
> > > >
> > > > מי שמעוניין להעלות נושאים לסדר היום של האסיפות, מוזמן לעשות זאת
> > > > בפניה
> > > > לועד בכתובת ‏bo...@hamakor.org.il או בדיסקורס של העמותה
> > > > https://forum.hamakor.org.il/t/topic/115. מי שרוצה שהצעתו תישקל
> > > > לאסיפה הקרובה מתבקש לעשות זאת עד ליום חמישי ה-20/6.
> > > >
> > > >
> > > > בשם הועד המנהל,
> > > > דור דנקנר
>
> --
> "Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
> looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
> possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
> Williams
> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>
> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
> They do not represent the official policy of any organization with
> which
> I may be affiliated in any way.
> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות