שתי נקודות לדעתי:

1. לדעתי הייתה כאן בעייה של הליך תקין מפני שלמיטב זכרוני לא הזהירו את אורי
שיגישו להצבעה את ההצעה להסרתו מהעמותה.

2. לי נמאס כבר מהדיונים בנושא ברשימת הדיוור הזאת ואני מאמין שגם לרוב המנויים
האחרים בה. אורי, הדרך הפשוטה ביותר למנוע נזק ועוגמת נפש נוספים היא לוותר על
פעילות נוספת בגין כל עוול שייתכן שנעשה לך על ידי ממלאי תפקידים בעמותה, ולהפסיק
לדוש בנושא לאלתר. יש דברים חשובים יותר והנזק שנגרם לך בעבר על ידי ועד המקור הוא
לא גדול.

בברכה,

        שלומי


 On Thu, 20 Jun 2019 12:40:12 +0300
Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:

> קודם כל ברצוני להתנצל אם משהו מדברי ומעשי פגע במי מחברי וידידי העמותה.
> כמו כן ברצוני להבהיר שאין בכוונתי לפעול כנגד העמותה או כנגד מטרות העמותה.
> 
> יחד עם זאת יש לזכור שהועד פעל באופן מכוון לפגוע בי. אני אומר זאת מהסיבות
> הבאות:
> 1. פרסום (לא חוקי) של כתבה בעיתון מבלי שהנושא נבדק. הפרסום היה בכל דרך שיש
> בידו של הועד, הן ברשימת התפוצה והן בפייסבוק (מהפייסבוק הפרסום הוסר בסופו של
> דבר).
> 2. מניעת היכולת שלי להגיב (גם זה בסופו של דבר הוסר)
> 3. הבהרה שהועד אינו הולך להתנצל על מעשיו.
> 4. הצעה דחופה לסדר היום להוציא אותי מהעמותה מבלי שהבהירו לי מה במעשי פוגע
> בעמותה.
> אני מצהיר שאין בכוונתי לפגוע בעמותה, יחד עם זאת אני שומר לעצמי את הזכות
> לפעול בכל דרך (כולל הגשת קובלנה פלילית) כנגד אותם חברי ועד שפגעו בי באופן
> מכוון. בכל מעשה שאבחר לעשות אשתדל למנוע פגיעה בעמותה.
> 
> -- 
-----------------------------------------------------------------
Shlomi Fish       http://www.shlomifish.org/
Interview with Ben Collins-Sussman - http://shlom.in/sussman

“Interesting” has a negative correlation with “successful”.
    — Anno on Freenode’s #perl

Please reply to list if it's a mailing list post - http://shlom.in/reply .
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות