On Wed, Oct 26, 2016 at 07:35:00PM +0200, Michal Stanke wrote:

   *argument, parametr*: Neměli bychom zde nějak vymezit význam na
   základě reálného použití a nespoléhat se na originál v angličtině?
   Pokud tedy má smysl odlišovat.

Stanislav Horáček

   A měly by se doplnit významy v jiném kontextu než v příkazovém řádku
   (třeba argument/parametr funkce považuji za synonyma).

   Pokud však originál neodpovídá realitě, měli bychom se v první řadě
   pokusit o změnu originálu.


Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem