On Wed, Oct 26, 2016 at 07:35:00PM +0200, Michal Stanke wrote:

   *report*: Bylo by možná přidat také překlad /hlášení/.

Stanislav Horáček

   report: Bylo by možná přidat také překlad hlášení.

Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem