Václav Čermák

  click - kliknout (spor s klepáním už je pasé díky příchodu
  dotykových displejů)

  tap - klepnout


Michal Stanke

  Ó, na tohle bude asi zase potřeba úplně samostatné vlákno. :D Ale
  třeba ne. Já tady nejsem úplně vyhraněný. V Mozille překládám jako
  klepnout, protože to tak bylo vždy a držím se stávajícího překladu.
  Tohle by chtělo zjistit, co přijde lidem opravdu lepší. Nemám ani
  moc přehled, jak moc rozšířená je která varianta jinde.


Václav Čermák

  Samostatné vlákno není třeba. Klepe se prstem na dotykový displej.
  Pokud by se "click" překládalo jako "klepnout", bude se to plést s
  "tap". MS už od "klepání" také upustil a používá to pro "tap".


Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem