Náhodou jsem narazil na tohle -
http://www.writethedocs.org/conf/eu/2017/?utm_source=readthedocs
Možná by někoho mohlo zajímat. Je-li to blbost, omlouvám se za spam

;?

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem