*Bê ziman im….*
*Bê ziman im bê welat im hey hawar*

*Bêyî ala û felat im hey hawar**Bêyî çand û bê dibistan bê huner *

*Bê çiya û bê kelat im hey hawar**Gund û bajarên me Kurda man yetîm*

*Bê Cizîr û bê Xelat im hey hawar**Bakûr û Başûrê dinyê tev de hur*

*Ez esîrê Rojhelat im hey hawar**Xelk û alem tev mijûlê keyf û zewq*

*Ez tenê têr bobelat im hey hawar**Girtin û kuştin ji min ra her nesîp*

*Şûr li ser ser dest celat im hey hawar**Min ji bo aştî û silhê kir xebat*

*Lê mixabin bê xelat im hey hawar**DAÎŞ-a zalim mi kafir zane lê*

*Xwey-îman û xwey-selat im hey hawar**Dilkul im îhmal nekirme qet di dîn*

*Dijminê Lat û Menat im hey hawar*

*Dilbikulê Cizîrê*

-- 
-- 
-  Diwanxane, platformek azad e, ideolojik nine, demokrasi serdest e; hemu Kurd 
dikarin bi rengeki azad ramanen xwe binin zimen, kovar, malper u rojnameyen xwe 
bidine nasin, helbest an nivisen xwe parve bikin. Heqaret qedexe ye. Rojda 
Xanim, Serger Barî, Mihemed Rojbin ji bo niha moderator in. 
 
Navnisan: http://groups.google.com.tr/group/diwanxane
 
-  Diwanxane; Kurtceye kucuk bir adim icin kurulmus en buyuk Kurd mail grubu. 
Hukuki sorumluluk yazara aittir. Kurd kultur milliyetciligi esas alinir. 
Duzeysiz mailler onaylanmaz. Kurd dillerindeki mesajlara oncelik taninir.

--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Diwanxane" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to diwanxane+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap