Kolana Bexçe


      Di şerê Cîhanê yê duwemîn de jina leşkerekî ji mêrê xwe re
nameyekê dişîne:

      -Di gundê me de mêrê ku destê wî kar bigre nemaye; hemî beşdarê
şer bûne. Ji mecbûrî ez bexçeyê xwe merr didim. Mêrê wê yê leşker hema bi
nameyekê bersiva jina xwe dide û têde holê dibêje:

      -Nebit ku tu bexçe mer bidî. Lewre di bin de çek veşartî ne.

      Ji ber ku nameyên leşkeran dihatine xwendin, rojekê tabûreke
leşker têne mala wî û biboneya çekan bibînin her dera bexçe dikolin. Bes,
tu çekan peyda nakin.

      Zilam piştî deh rojan nameyeke din ji jina xwe re dişîne û têde
holê dibêje:

      -Ez dibêb qey êdî tu dikarî sebzeyê xwe biçînî.

-- 
-- 
- Diwanxane, platformek azad e, ideolojik nine, demokrasi serdest e; hemu Kurd 
dikarin bi rengeki azad ramanen xwe binin zimen, kovar, malper u rojnameyen xwe 
bidine nasin, helbest an nivisen xwe parve bikin. Heqaret qedexe ye. Rojda 
Xanim, Serger Barî, Mihemed Rojbin ji bo niha moderator in. 
 
Navnisan: http://groups.google.com.tr/group/diwanxane
 
- Diwanxane; Kurtceye kucuk bir adim icin kurulmus en buyuk Kurd mail grubu. 
Hukuki sorumluluk yazara aittir. Kurd kultur milliyetciligi esas alinir. 
Duzeysiz mailler onaylanmaz. Kurd dillerindeki mesajlara oncelik taninir.

--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Diwanxane" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to diwanxane+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap