Tak ještě zjištění.

Na runserveru doma problém replikuju taky.

Zestručněný log postgresu přikládám. Ilustruje, jak si dvě transakce ze
dvou různých PIDů postgresu vlezou do zelí...

V.

-- 
-- 
E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
--- 
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny django-cs 
ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete 
e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com.
Chcete-li zobrazit tuto diskusi na webu, navštivte 
https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/cadf2717-ea07-218d-6ffc-a7683391963c%40sandbox.cz.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.
2016-09-18 13:14:49 CEST [unknown] pid6653 LOG: connection received: 
host=127.0.0.1 port=53076
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: connection authorized: 
user=dbname database=dbname SSL enabled (protocol=TLSv1.2, 
cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, compression=off)
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SHOW 
default_transaction_isolation
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SET TIME ZONE 'UTC'
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: BEGIN
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT (1) AS "a" FROM 
"account_emailaddress" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT (1) AS "a" FROM 
"people_user" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: INSERT INTO 
"people_recipient" ("created" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: INSERT INTO 
"people_user" ("password" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT 
"auth_group"."id" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT 
"auth_permission"."id" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT COUNT(*) AS 
"__count" FROM "account_emailaddress" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT (1) AS "a" FROM 
"account_emailaddress" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6653 LOG: statement: INSERT INTO 
"account_emailaddress" ("user_id" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST [unknown] pid6655 LOG: connection received: 
host=127.0.0.1 port=53079
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6655 LOG: connection authorized: 
user=dbname database=dbname SSL enabled (protocol=TLSv1.2, 
cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, compression=off)
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6655 LOG: statement: SHOW 
default_transaction_isolation
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6655 LOG: statement: SET TIME ZONE 'UTC'
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6655 LOG: statement: BEGIN
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6655 LOG: statement: SELECT (1) AS "a" FROM 
"account_emailaddress" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6655 LOG: statement: SELECT (1) AS "a" FROM 
"people_user" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6655 LOG: statement: INSERT INTO 
"people_recipient" ("created" ...
2016-09-18 13:14:49 CEST dbname pid6655 LOG: statement: INSERT INTO 
"people_user" ("password" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: INSERT INTO 
"people_maillog" ("user_id" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT (1) AS "a" FROM 
"account_emailaddress" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT (1) AS "a" FROM 
"django_session" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SAVEPOINT 
"s1340081344_x1"
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: INSERT INTO 
"django_session" ("session_key" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: RELEASE SAVEPOINT 
"s1340081344_x1"
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT 
"django_session"."session_key" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: DELETE FROM 
"django_session" WHERE "django_session" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: UPDATE "people_user" 
SET "last_login" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT 
"auth_group"."id" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT 
"auth_permission"."id" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT 
"people_user"."id" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: SELECT 
"people_recipient"."id" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: COMMIT
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6655 ERROR: duplicate key value violates 
unique constraint "people_user_email_key"
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6655 DETAIL: Key 
(email)=(testu...@sandbox.cz) already exists.
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6655 STATEMENT: INSERT INTO "people_user" 
("password" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: BEGIN
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: UPDATE 
"django_session" SET "session_data" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6655 LOG: statement: ROLLBACK
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: INSERT INTO 
"django_session" ("session_key" ...
2016-09-18 13:14:50 CEST dbname pid6653 LOG: statement: COMMIT

Reply via email to