No default, ale teď jsem doma řekl Djangu, že chci serializable a vybíhá na
mě stejný IntegrityError při double POST pro signup uživatele...

Dík,

V.


On 18.9.2016 13:32, Petr Messner wrote:
> Jakou máš nastavenou izolaci transakcí?
>
> PM
>
> Dne 18. září 2016 13:29 Vladimír Macek <ma...@sandbox.cz
> <mailto:ma...@sandbox.cz>> napsal(a):
>
>     Tak ještě zjištění.
>
>     Na runserveru doma problém replikuju taky.
>
>     Zestručněný log postgresu přikládám. Ilustruje, jak si dvě transakce ze
>     dvou různých PIDů postgresu vlezou do zelí...
>
>     V.
>

-- 
-- 
E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
--- 
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny django-cs 
ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete 
e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com.
Chcete-li zobrazit tuto diskusi na webu, navštivte 
https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/809e10a9-1c78-f774-23d8-13927ec91544%40sandbox.cz.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to