Vrtá mi to hlavou. Pokud by byl opravdu problém opakovaná registrace, tak 
vyskočí ValidationError a ne IntegrityError...


Chápu to dobře, že AllAuth poskytuje registraci přes oauth i přímo?

Zkusil jsem se mrknout a pár issue tam je:
https://github.com/pennersr/django-allauth/issues?utf8=%E2%9C%93&q=IntegrityError
 
<https://github.com/pennersr/django-allauth/issues?utf8=%E2%9C%93&q=IntegrityError>

Jsou tam případy přihlášení jak přes oauth, tak normálně email:heslo. Je tam 
ale spousta dalších
okolností, jestli třeba používáš custom user model, atp, viz:
http://stackoverflow.com/questions/24536774/django-allauth-custom-user-generates-integrityerror-at-accounts-signup-custo/24622274#24622274
 
<http://stackoverflow.com/questions/24536774/django-allauth-custom-user-generates-integrityerror-at-accounts-signup-custo/24622274#24622274>


Tom


> 18. 9. 2016 v 13:29, Vladimír Macek <ma...@sandbox.cz>:
> 
> Tak ještě zjištění.
> 
> Na runserveru doma problém replikuju taky.
> 
> Zestručněný log postgresu přikládám. Ilustruje, jak si dvě transakce ze
> dvou různých PIDů postgresu vlezou do zelí...
> 
> V.
> 
> --
> --
> E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
> Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
> ---
> Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny django-cs 
> ve Skupinách Google.
> Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete 
> e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com.
> Chcete-li zobrazit tuto diskusi na webu, navštivte 
> https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/cadf2717-ea07-218d-6ffc-a7683391963c%40sandbox.cz.
> Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.
> <double-click.txt>

-- 
-- 
E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
--- 
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny django-cs 
ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete 
e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com.
Chcete-li zobrazit tuto diskusi na webu, navštivte 
https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/438E5223-C713-472E-917A-B66DBE8FE436%40gmail.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail

Reply via email to