Ahoj,

dříve jsem Django projekty provozoval na uWSGI, teď zkouším přechod na
Gunicorn a mám trochu problém s logováním.


*Někde v kódu mám:*

logger = logging.getLogger('django')
logger.error("ERROR")*V settings djanga mám:*

LOGGING = {
  'version': 1,
  'disable_existing_loggers': False,
  'handlers': {
    'console': {
      'level': 'DEBUG',
      'class': 'logging.StreamHandler',
    },
  },
  'loggers': {
    'django': {
      'handlers': ['console'],
      'level': 'DEBUG',
      'propagate': True,
    },
  },
}*Konfigurace systemd:*

ExecStart = /path/to/venv/bin/gunicorn project.wsgi \
 --pythonpath /path/to/project/src \
 --bind 127.0.0.1:8001 \
 --pid /run/gunicorn/www.example.com.pid \
 --name www.example.com \
 --access-logfile /var/log/gunicorn/www.example.com.access.log \
 --error-logfile /var/log/gunicorn/www.example.com.error.log


Byl bych rád, aby se ten error zalogoval do souboru:
/var/log/gunicorn/www.example.com.error.log
a ne na standardní výstup systemd, který vidím ve statusu service. Dává to
smysl při nastaveném StreamHandleru? Nejsem si jistý, na které úrovni dělám
něco špatně - django / gunicorn / systemd?

Poznámka: Log levely atd jsou jen testovací, reálně budu logovat
pravděpodobně do Sentry a ne do logging.StreamHandler, ale jde mi spíš o
pochopení, co a kde dělám špatně anebo špatně chápu.

Díky
H.

-- 
-- 
E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
--- 
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny django-cs 
ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete 
e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com.
Chcete-li zobrazit tuto diskusi na webu, navštivte 
https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/CAKhpuXzMzJ57S8f5z9t5c4G7eoxaYGw8XeGT3C-5Qf%2BH3joyHQ%40mail.gmail.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to