Hi
I use dovecot-2.2.36.4 on Debian 8.11 and plugin dovecot-antispam from
http://johannes.sipsolutions.net/Projects/dovecot-antispam

All works fine but in roundcube i get two folder: Spam (real: Junk) and SPAM


in sieve i have:

require ["fileinto","imap4flags"];
# rule:[SPAM Box]
if header :contains "X-Spam-Flag" "YES"
{
setflag "\\Seen";
fileinto "SPAM";    #   --->   because dovecot-antispam need folder SPAM
to teach spam or ham
stop;
}

problem probably fixed when I change
fileinto "SPAM";
to
fileinto "Junk";


But plugin "dovecot-antispam" probably not working ...
Maybe I think wrongly

Can you recommend any other plugin that will work properly and teach
spam with Junk for dovecot2.2.36-4

in dovecot:

15-mailboxes.conf:
.......
 mailbox Drafts {
    special_use = \Drafts
  }
  mailbox Junk {
    special_use = \Junk
  }

  mailbox SPAM {
    special_use = \Junk
  }

  mailbox Trash {
    special_use = \Trash
  }
....


90-plugin.conf:
.....
 antispam_backend = MAILTRAIN
  #antispam_mail_sendmail_args  = --for;%u
  antispam_mail_spam = --spam
  antispam_mail_notspam = --ham
  antispam_mail_sendmail = /usr/local/bin/spam-learn.sh
  antispam_pipe_tmpdir = /tmp

  antispam_spam_pattern_ignorecase = spam;inbox.spam;Unwanted
  antispam_trash_pattern_ignorecase = trash;Deleted
*;Junk*;wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci;kosz

  antispam_debug_target = syslog
  antispam_verbose_debug = 1


script to learn

cat /usr/local/bin/spam-learn.sh
#!/bin/sh

date >> /tmp/spam.txt
echo $@ >> /tmp/spam.txt

if [ "x$1" = "x--spam" ]; then
    /usr/bin/pyzor report >> /tmp/spam.txt 2>&1
fi
if [ "x$1" = "x--ham" ]; then
    /usr/bin/pyzor whitelist >> /tmp/ham.txt 2>&1
fi


-- 
Maciej Miłaszewski
Starszy Administrator Systemowy
IQ PL Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: b...@iq.pl
tel.: +48 58 326 09 90 - 94
fax: +48 58 326 09 99

Dział pomocy: https://www.iq.pl/pomoc
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: https://www.iq.pl/kontakt

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 16, KRS 
0000007725, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział KRS, kapitał 
zakładowy: 140.000 PLN, NIP 5832736211, REGON 192478853

Reply via email to