Apologies

I must have misread. It indeed solved the problem. Thanks for the help.


On do, 2016-09-22 at 12:00 +0100, Pete Biggs wrote:

On Thu, 2016-09-22 at 10:55 +0000, Hans Vandewalle wrote:


The problem is that I checked the outbox of all configured accounts but it's 
not there.As Milan said, it's not in the Outbox of the accounts, Evolution uses
the Outbox under "On This Computer" to store outgoing mail before
sending. (If you can't see "On This Computer", go to Preferences and
make it visible.)

P.

_______________________________________________
evolution-list mailing list
evolution-list@gnome.org<mailto:evolution-list@gnome.org>
To change your list options or unsubscribe, visit ...
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-list


________________________________

De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de stad Sint-Truiden op 
geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke 
overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de stad Sint-Truiden 
aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en 
bijlagen.

_______________________________________________
evolution-list mailing list
evolution-list@gnome.org
To change your list options or unsubscribe, visit ...
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-list

Reply via email to