Translated into Norwegian via http://www.freetranslation.com:

Denne budskap inneholder informasjon som er komplett unconfidential og UBRUKELIG. De bruker, kopi, utbrer og massivt overdriver noe innhold i denne email. De bevilger adgang til all min arkiver, passord og mistenkt fotoer. Vær så snill og føl fri til svart post eller anlegger sak mot min esel. Om De mottatt denne budskap i feil OGSÅ DÅRLIG. Om De fornærmer av denne budskap, behager kontakt Celino og Låver. Takker-De meget mye.

Back into English and spellchecked:

Dine buskers inn holder informasjon some ear couplet unconfident go UBRUKELIG. De broker, kopi, tubbier or massive overdrive nose inn hold in dense email. De bewilder ad gang tail all min artier, password dog moisten footer. Vera saw snail go fold fire till smart post seller an egger sank mot min easels. Om De mutates done buskers in field ORGASM DARLING. Om De fornærmer van dense buskers, behave contact Celine or Lover. Talker-De midget mice.From: "Allan Revich" <[EMAIL PROTECTED]>
Reply-To: FLUXLIST@scribble.com
To: <FLUXLIST@scribble.com>
Subject: RE: FLUXLIST: This Message Contains
Date: Thu, 13 Jul 2006 10:49:24 -0400

NOTE:

I received this tag-line from somebody this morning and 'took it' at face
value, posting it unchanged here.

Allan Revich

This message contains information which is completely unconfidential and
USELESS. You may use, copy, disseminate and massively exaggerate any content in this email. You are granted access to all my files, passwords and suspect
photos. Please feel free to black mail or sue my ass. If you have received
this message in error, TOO BAD. If you are offended by this message, please
contact Celino and Barnes. Thank-you very much.

  _____

From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On
Behalf Of Allan Revich
Sent: Thursday, July 13, 2006 10:33 AM
To: FLUXLIST@scribble.com
Subject: FLUXLIST: This Message Contains


Your Signature Here

This message contains information which is completely unconfidential and
USELESS. You may use, copy, disseminate and massively exaggerate any content in this email. You are granted access to all my files, passwords and suspect
photos. Please feel free to black mail or sue my ass. If you have received
this message in error, TOO BAD. If you are offended by this message, please
contact Celino and Barnes. Thank-you very much.

Reply via email to