keiron   02/02/11 00:49:52

 Added:    hyph   hu.xml
 Log:
 hungarian hyphenation
 Submitted by: Simon Geza <[EMAIL PROTECTED]>
 
 Revision Changes  Path
 1.1         xml-fop/hyph/hu.xml
 
 Index: hu.xml
 ===================================================================
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <!DOCTYPE hyphenation-info SYSTEM "hyphenation.dtd">
 <!-- created from huhyp.tex by [EMAIL PROTECTED] and converted to Latin-2 -->
 <hyphenation-info>
 
 <hyphen-char value="-"/>
 <hyphen-min before="2" after="2"/> <!-- ha-zai és nem haza-i -->
 
 <classes>
 aA
 bB
 cC
 dD
 eE
 éÉ
 fF
 gG
 hH
 iI
 íÍ
 jJ
 kK
 lL
 mM
 nN
 oO
 óÓ
 öÖ
 őŐ
 pP
 qQ
 rR
 sS
 tT
 uU
 úÚ
 üÜ
 üŰ
 vV
 wW
 xX
 yY
 zZ
 </classes>
 <!--
 \catcode`\^^e1=11\uccode`\^^e1=`\^^c1\lccode`\^^e1=`\^^e1
 \catcode`\^^c1=11\uccode`\^^c1=`\^^c1\lccode`\^^c1=`\^^e1
 \catcode`\^^e9=11\uccode`\^^e9=`\^^c9\lccode`\^^e9=`\^^e9
 \catcode`\^^c9=11\uccode`\^^c9=`\^^c9\lccode`\^^c9=`\^^e9
 \catcode`\^^f3=11\uccode`\^^f3=`\^^d3\lccode`\^^f3=`\^^f3
 \catcode`\^^d3=11\uccode`\^^d3=`\^^d3\lccode`\^^d3=`\^^f3
 \catcode`\^^f6=11\uccode`\^^f6=`\^^d6\lccode`\^^f6=`\^^f6
 \catcode`\^^d6=11\uccode`\^^d6=`\^^d6\lccode`\^^d6=`\^^f6
 \catcode`\^^ae=11\uccode`\^^ae=`\^^8e\lccode`\^^ae=`\^^ae
 \catcode`\^^8e=11\uccode`\^^8e=`\^^8e\lccode`\^^8e=`\^^ae
 \catcode`\^^fc=11\uccode`\^^fc=`\^^dc\lccode`\^^fc=`\^^fc
 \catcode`\^^dc=11\uccode`\^^dc=`\^^dc\lccode`\^^dc=`\^^fc
 \catcode`\^^fa=11\uccode`\^^fa=`\^^da\lccode`\^^fa=`\^^fa
 \catcode`\^^da=11\uccode`\^^da=`\^^da\lccode`\^^da=`\^^fa
 \catcode`\^^b6=11\uccode`\^^b6=`\^^96\lccode`\^^b6=`\^^b6
 \catcode`\^^96=11\uccode`\^^96=`\^^96\lccode`\^^96=`\^^b6
 \catcode`\^^ed=11\uccode`\^^ed=`\^^cd\lccode`\^^ed=`\^^ed
 \catcode`\^^cd=11\uccode`\^^cd=`\^^cd\lccode`\^^cd=`\^^ed
 \catcode`\^^e4=11\uccode`\^^e4=`\^^c4\lccode`\^^e4=`\^^e4
 \catcode`\^^c4=11\uccode`\^^c4=`\^^c4\lccode`\^^c4=`\^^e4
 % DCHUHYPH.CWI (CWI encoding) and
 % DCHUHYPH.T1 (Cork encoding, see NFSS2)
 % TeX hyphenation patterns for the Hungarian language.
 %
 % Obtained from HUHYPH.TEX by deleting the MLTEX specific commands,
 % and changing the encoding in case of DCHUHYPH.T1 (use the command
 % dctexfo < dchuhyph.cwi > dchuhyph.t1
 % to create DCHUHYPH.T1).
 %
 % MHSz10 = A Magyar Helyesírás Szab 10. kiad.
 % MHSz10 p.8-9. földolgozatlan
 -->
 <patterns>
 <!--
 %   1C(s/z/y)V  (V <> y)
 %   1C(s/z/y)y occus at the end of names, so I added some of them
 -->
 1ba
 1bá
 1be
 1bé
 1bi
 1bí
 1bo
 1bó
 1bö
 1bő
 1bu
 1bú
 1bü
 1bű
 1ca
 1cá
 1ce
 1cé
 1ci
 1cí
 1co
 1có
 1cö
 1cő
 1cu
 1cú
 1cü
 1cű
 1csa
 1csá
 1cse
 1csé
 1csi
 1csí
 1cso
 1csó
 1csö
 1cső
 1csu
 1csú
 1csü
 1csű
 1csy
 1cha
 1chá
 1che
 1ché
 1chi
 1chí
 1cho
 1chó
 1chö
 1chő
 1chu
 1chú
 1chü
 1chű
 1da
 1dá
 1de
 1dé
 1di
 1dí
 1do
 1dó
 1dö
 1dő
 1du
 1dú
 1dü
 1dű
 1dza
 1dzá
 1dze
 1dzé
 1dzi
 1dzí
 1dzo
 1dzó
 1dzö
 1dző
 1dzu
 1dzú
 1dzü
 1dzű
 1dzsa
 1dzsá
 1dzse
 1dzsé
 1dzsi
 1dzsí
 1dzso
 1dzsó
 1dzsö
 1dzső
 1dzsu
 1dzsú
 1dzsü
 1dzsű
 1fa
 1fá
 1fe
 1fé
 1fi
 1fí
 1fo
 1fó
 1fö
 1fő
 1fu
 1fú
 1fü
 1fű
 1ga
 1gá
 1ge
 1gé
 1gi
 1gí
 1go
 1gó
 1gö
 1gő
 1gu
 1gú
 1gü
 1gű
 1gya
 1gyá
 1gye
 1gyé
 1gyi
 1gyí
 1gyo
 1gyó
 1gyö
 1győ
 1gyu
 1gyú
 1gyü
 1gyű
 1ha
 1há
 1he
 1hé
 1hi
 1hí
 1ho
 1hó
 1hö
 1hő
 1hu
 1hú
 1hü
 1hű
 1ja
 1já
 1je
 1jé
 1ji
 1jí
 1jo
 1jó
 1jö
 1jő
 1ju
 1jú
 1jü
 1jű
 1ka
 1ká
 1ke
 1ké
 1ki
 1kí
 1ko
 1kó
 1kö
 1kő
 1ku
 1kú
 1kü
 1kű
 1la
 1lá
 1le
 1lé
 1li
 1lí
 1lo
 1ló
 1lö
 1lő
 1lu
 1lú
 1lü
 1lű
 1lya
 1lyá
 1lye
 1lyé
 1lyi
 1lyí
 1lyo
 1lyó
 1lyö
 1lyő
 1lyu
 1lyú
 1lyü
 1lyű
 1ma
 1má
 1me
 1mé
 1mi
 1mí
 1mo
 1mó
 1mö
 1mő
 1mu
 1mú
 1mü
 1mű
 1na
 1ná
 1ne
 1né
 1ni
 1ní
 1no
 1nó
 1nö
 1nő
 1nu
 1nú
 1nü
 1nű
 1nya
 1nyá
 1nye
 1nyé
 1nyi
 1nyí
 1nyo
 1nyó
 1nyö
 1nyő
 1nyu
 1nyú
 1nyü
 1nyű
 1pa
 1pá
 1pe
 1pé
 1pi
 1pí
 1po
 1pó
 1pö
 1pő
 1pu
 1pú
 1pü
 1pű
 1qa
 1qá
 1qe
 1qé
 1qi
 1qí
 1qo
 1qó
 1qö
 1qő
 1qu2
 1qú
 1qü
 1qű
 1ra
 1rá
 1re
 1ré
 1ri
 1rí
 1ro
 1ró
 1rö
 1rő
 1ru
 1rú
 1rü
 1rű
 1ry
 1sa
 1sá
 1se
 1sé
 1si
 1sí
 1so
 1só
 1sö
 1ső
 1su
 1sú
 1sü
 1sű
 1sza
 1szá
 1sze
 1szé
 1szi
 1szí
 1szo
 1szó
 1szö
 1sző
 1szu
 1szú
 1szü
 1szű
 1ta
 1tá
 1te
 1té
 1ti
 1tí
 1to
 1tó
 1tö
 1tő
 1tu
 1tú
 1tü
 1tű
 1tya
 1tyá
 1tye
 1tyé
 1tyi
 1tyí
 1tyo
 1tyó
 1työ
 1tyő
 1tyu
 1tyú
 1tyü
 1tyű
 1va
 1vá
 1ve
 1vé
 1vi
 1ví
 1vo
 1vó
 1vö
 1vő
 1vu
 1vú
 1vü
 1vű
 1wa
 1wá
 1we
 1wé
 1wi
 1wí
 1wo
 1wó
 1wö
 1wő
 1wu
 1wú
 1wü
 1wű
 1xa
 1xá
 1xe
 1xé
 1xi
 1xí
 1xo
 1xó
 1xö
 1xő
 1xu
 1xú
 1xü
 1xű
 1za
 1zá
 1ze
 1zé
 1zi
 1zí
 1zo
 1zó
 1zö
 1ző
 1zu
 1zú
 1zü
 1zű
 1zsa
 1zsá
 1zse
 1zsé
 1zsi
 1zsí
 1zso
 1zsó
 1zsö
 1zső
 1zsu
 1zsú
 1zsü
 1zsű
 <!-- %    V1V -->
 a1a
 a1á
 a1e
 a1é
 a1i
 a1í
 a1o
 a1ó
 a1ö
 a1ő
 a1u
 a1ú
 a1ü
 a1ű
 á1a
 á1á
 á1e
 á1é
 á1i
 á1í
 á1o
 á1ó
 á1ö
 á1ő
 á1u
 á1ú
 á1ü
 á1ű
 e1a
 e1á
 e1e
 e1é
 e1i
 e1í
 e1o
 e1ó
 e1ö
 e1ő
 e1u
 e1ú
 e1ü
 e1ű
 é1a
 é1á
 é1e
 é1é
 é1i
 é1í
 é1o
 é1ó
 é1ö
 é1ő
 é1u
 é1ú
 é1ü
 é1ű
 i1a
 i1á
 i1e
 i1é
 i1i
 i1í
 i1o
 i1ó
 i1ö
 i1ő
 i1u
 i1ú
 i1ü
 i1ű
 í1a
 í1á
 í1e
 í1é
 í1i
 í1í
 í1o
 í1ó
 í1ö
 í1ő
 í1u
 í1ú
 í1ü
 í1ű
 o1a
 o1á
 o1e
 o1é
 o1i
 o1í
 o1o
 o1ó
 o1ö
 o1ő
 o1u
 o1ú
 o1ü
 o1ű
 ó1a
 ó1á
 ó1e
 ó1é
 ó1i
 ó1í
 ó1o
 ó1ó
 ó1ö
 ó1ő
 ó1u
 ó1ú
 ó1ü
 ó1ű
 ö1a
 ö1á
 ö1e
 ö1é
 ö1i
 ö1í
 ö1o
 ö1ó
 ö1ö
 ö1ő
 ö1u
 ö1ú
 ö1ü
 ö1ű
 ő1a
 ő1á
 ő1e
 ő1é
 ő1i
 ő1í
 ő1o
 ő1ó
 ő1ö
 ő1ő
 ő1u
 ő1ú
 ő1ü
 ő1ű
 u1a
 u1á
 u1e
 u1é
 u1i
 u1í
 u1o
 u1ó
 u1ö
 u1ő
 u1u
 u1ú
 u1ü
 u1ű
 ú1a
 ú1á
 ú1e
 ú1é
 ú1i
 ú1í
 ú1o
 ú1ó
 ú1ö
 ú1ő
 ú1u
 ú1ú
 ú1ü
 ú1ű
 ü1a
 ü1á
 ü1e
 ü1é
 ü1i
 ü1í
 ü1o
 ü1ó
 ü1ö
 ü1ő
 ü1u
 ü1ú
 ü1ü
 ü1ű
 ű1a
 ű1á
 ű1e
 ű1é
 ű1i
 ű1í
 ű1o
 ű1ó
 ű1ö
 ű1ő
 ű1u
 ű1ú
 ű1ü
 ű1ű
 <!-- %    kettös Consonantes: c/d/s/z 2 h/s/z - exceptions later -->
 c2s
 s2z
 z2s
 <!-- %d2zs -->
 d2z
 c2h
 <!-- %    long Consonantes: - exceptions later -->
 s2sz
 c2cs
 z2zs
 d2dz
 g2gy
 l2ly
 n2ny
 t2ty
 <!-- %    all exceptions (mainly composita/pounds) in a single row -->
 abla2k1üveg
 ádá2z3ság
 agy1é2r1elmesz
 agyo2n1üt
 akara2t1erő
 .ala2p1a
 .ala2p1ár
 .ala2p1ér
 .ala2p1i
 .ala2p1okm
 .ala2p1ötl
 á2l1alrc
 a2l1elnök
 a2l1ezredes
 a2l1ispán
 .álla2m1a
 .álla2m1e
 .álla2m1érd
 .álla2m1ig
 .álla2t1áll
 .álla2t1egész
 .álla2t1id
 .álla2t1orv
 .álla2t1öv
 .álla2t1ért
 anna2k1idején
 anti1k2lerik
 .á2r1aján
 .á2r1alak
 .ara2ny1al
 .ara2ny1ás
 .ara2ny1ér.
 .ara2ny1érc
 .ara2ny1ére
 .ara2ny1érték
 .ara2ny1e
 .ara2ny1ó
 ár1apály
 ár1d2rág
 .á2r1e
 .á3r2end
 .á2r1in
 ásvá2ny1olaj
 .át1
 .át2alá
 .át2all
 .át2ok
 .ato2m1e
 .a2z1
 .a3z2ok
 .a3z2on
 .az2ért
 .a3z2úr
 bá2j1ital
 ba2l1eset
 ba2l1egyenes
 ba2l1oldal
 ban2k1ügy
 be2l1ügy
 bélye2g1album
 .bé2r1elsz
 .bé2r1em
 .bete2g1á
 b4lokkol
 .bor2s3sz
 .bő2r1a
 .bő2r1á
 .bő2r1e
 .bő2r1i
 b4rekeg
 börtö2n1őr
 b2rigád
 bű2n1eset
 bű2n1ügy
 cé2l1állomás
 com2b1izom
 .csa2k1
 .csalá2d1a
 csa2l1étek
 cse2h1ország
 cseh1sz2lovák
 csen2d1élet
 csen2d1őr
 csú2cs1erő
 csú2cs1érték
 csú2cs1idő
 dé2l1előtt
 dé2l1idő
 dé2l1után
 .dí2sz1eb
 .dí2sz1egy
 .dí2sz1eln
 .dí2sz1öl
 .dí2sz1őr
 .dí2sz1elő
 .dí2sz1emel
 .dís2z3s
 diva2t1ár
 diva2t1éksz
 diva2t1újdon
 d2rótoz
 d2rágul
 d2rága
 d2rágít
 d4rukkol
 .éde2s1a
 .éde2s1ip
 egés2z3ség
 egészsé2g1ügy
 .egy1
 .egy2ek
 .egy2etek
 .egy2ünk
 .egy2étek
 .egy2enek
 .egy2ért
 .egy2éb
 .egy2eb
 .egy2e2d1
 .egye3d2i
 .egye3d2ü2l1
 .egyedü3l2i
 .egy2el.
 .egy2én
 .egy2e2n1
 .egye3n2es
 .egye3n2etlen
 .egy2es
 .egy2e3t2em
 .egy2e2t1
 .egy2ez
 .egyez3ség
 .egyhá2z1atya
 .egyhá2z1e
 .egy2id
 .egy2ik
 .egy2iptom
 egymá2s1után
 egysze2r1egy
 .egy2üt2t1
 .együt3t2es
 éh1ínség
 .el1
 .elb2lic
 .el2e
 .el2é
 .el3egyenget
 .el3ejt
 .el3él
 .el3ért
 élelmisze2r1ad
 élelmisze2r1ip
 .el3emel
 .el3emészt
 .el3enged
 .el3enyész
 .el3eped
 .el3ér
 .el3er
 .el3es
 .el4eség
 .el3evez
 .el3évül
 .éle2t1a
 .éle2t1elv
 .éle2t1er
 .éle2t1érz
 .éle2t1év
 .éle2t1i
 .éle2t1í
 .éle2t1ö
 .éle2t1u
 .éle2t1út
 el2it
 .el3itt
 .el4ittől
 .el2iz
 .elle2n1
 .elle3n2e
 .elle4n3eset
 .elle3n2ére
 .el2ő
 .el2ö
 .el3önt
 .el3öreg
 .el3p4r
 .elsz2láv
 .el3t4r
 .el2üls
 .el2vh
 .embe2r1a
 .embe2r1á
 .embe2r1él
 .embe2r1eml
 .embe2r1ev
 .embe2r1ism
 .embe2r1öl
 .emlé2k1érem
 .emlé2k1ir
 .emlé2k1ünn
 .ép2p1
 .ép3p2en
 .ér2c1önt
 .érde2k1ellen
 erő2s1áram
 .érté2k1áll
 .érté2k1elmé
 .érté2k1ítél
 es2t1ebéd
 ész1ellenes
 .ez1
 .ez2ek
 .ez2en
 ez2e2r1
 eze3r2ért
 .ez2ért
 .ezre2d1év
 .ezre2d1orvos
 .ez2üst
 .ezüs2t1ár
 .ezüs2t1érc
 fa2gy1álló
 fa2gy1érzék
 fagylal2t1ár
 fa2j1elmélet
 .fa2j1üld
 farka2s1éh
 farka2s1ord
 fe2gy1őr
 fe2j1adag
 feje2n1áll
 feje2s1ugr
 .fe2l1
 .fé2l1
 .fe3l2é
 fe3l2ebarát
 .fe4l3ébr
 .fé3l2e
 fe3l2ed
 fe3l2ejt
 fe3l2ekezet
 fe3l2el
 fé3l2ele2m1
 .fe4l3él
 .fe4l3elev
 felelőssé2g1érz
 fe3l2emás
 .fé4l3emelet
 fé3l2énk
 .fe3l2es
 .fe4l3esk
 .fe4l3esz
 .fé4l3eszü
 fe3l2ett
 .fé4l3év
 fe3l2ez
 .fe3l2ibe
 .fé3l2ig
 .fé4l3igaz3ság
 fé3l2ix
 felnőt2t1okt
 .fé3l2ő
 .fel3p4r
 fe3l2ől
 .fe4l4ül.
 .fe3l2ülb
 .fe3l2ü2l1em
 .fe3l2ület
 .fe3l2üli
 felü2l1igér
 fe3l2üljár
 .fe3l2ülker
 .fe3l2ülm
 .fe3l2üln
 fe3l2ülről
 .fe3l2ülvizs
 fé2m1áru
 fé2m1öntvény
 .fen2n1
 .fé2ny1á
 .fé2ny1erő
 .fé2ny1érzé
 .fé2ny1év
 .fé2ny1ív
 fényké2p1alb
 fére2g1irt
 festé2k1ipar
 fésze2k1alj
 fiata2l1emb
 fiata2l1assz
 .fil2m1ip
 fil2m1oper
 .fin2n1or
 .fin2n1ug
 f4lancol
 .fo2g1orv
 folya2m1őr
 .fö2l1
 .föl2d
 .föl2d1a
 .föl2d1éhe
 .föl2d1ig
 .föl2d1ín
 .föl2d1o
 .földe2s1úr
 .fö3l2é
 .fö4l3ébr
 .fö4l3él
 .fö3l2es
 .fö4l3esk
 .fö4l3esz
 .föl3p4r
 fö3lös
 fö3l2ött
 fö3l2öz
 .fö3l2ibe
 .fö4l4ül.
 .fö3l2ülb
 .fö3l2ü2l1em
 .fö3l2ület
 .fö3l2üli
 fölü2l1igér
 fö3l2üljár
 .fö3l2ülker
 .fö3l2ülm
 .fö3l2üln
 fö3l2ülről
 .fö3l2ülvizs
 .fön2n1
 f4ricskáz
 f4röcsköl
 fűré2sz1árú
 fűsze2r1árú
 fűsze2r1üzlet
 galam2b1ősz
 .galvá2n1á
 .galvá2n1e
 .gá2z1ál
 .gá2z1égő
 .gá2z1el
 .gá2z1olaj
 .gá2z1óra
 .gá2z1öml
 gaz2d1assz
 .ga2z1em
 .gá2z1öngy
 ga2z3ság
 gá2z3számla
 .gáz3sz
 .gé2p1a
 .gé2p1á
 gé4p4elem
 .gé2p1emb
 .gé2p1er
 .gé2p1ip
 .gé2p1ír
 .gé2p1olaj
 gondola2t1átv
 gondola2t1olv
 göm2b1alak
 göm2b1öv
 görö2g1or
 .gő2z1erő
 1g2rafi
 1g2ramm
 1g2ránát
 1g2ríz
 gú2ny1irat
 gyalo2g1áld
 gyalo2g1átkelő
 gyalo2g1ezr
 gyalo2g1ösv
 gyalo2g1út
 .gyá2r1ép
 .gyá2r1ig
 .gyá2r1ip
 gyarma2t1áru
 .gyá2sz1es
 .gyá2sz1év
 .gyá2sz1ünn
 .gyerme2k1á
 .gyerme2k1or
 gyó2gy1erő
 gyomo2r1ég
 gyomo2r1erő
 gyomo2r1ideg
 gyor2s1ír
 gyor2s1olv
 gyön2gy1él
 gyümöl2cs1ár
 gyümöl2cs1íz
 ha2b1üst
 .ha2d1ap
 .ha2d1áll
 .ha2d1er
 .ha2d1ist
 .ha2d1osz
 .ha2d1ü
 .ha2j1áp
 .halá2l1es
 .ha2l1ikr
 .ha2l1ív
 .han2g1a
 han2g1árny
 .han2g1erő
 .han2g1érté
 .hangula2t1emb
 .há2ny1ing
 .haran2g1ön
 .har2c1edz
 .harma2d1év
 .harma2d1osz
 .hárma2s1ugr
 harmin2c1
 harmin3c2ad
 harmin3c2at
 harmin3c2as
 harmin3c2an
 harmin3c2ért
 háro2m1
 .ha2s1izom
 .ha2s1ür
 .haszo2n1élv
 hatá2r1á
 hatá2r1ér
 hatá2r1es
 hatá2r1id
 hatá2r1inc
 hatá2r1őr
 ha2t1éves
 ha2t1ezer
 hatva2n1
 hatva3n2ad
 hatva3n2at
 hatva3n2as
 hatva3n2an
 hatva3n2ért
 .háza2s1él
 .há2z1épí
 há2z3sor
 .he2ly1őr
 .hely2t1áll
 .hente2s1ár
 .hente2s1üz
 .hé2t1
 hetve2n1
 hetve3n2es
 hetve3n2ed
 hetve3n2et
 hetve3n2en
 hetve3n2ért
 .hí2d1ép
 .hí2r1a
 .hírla2p1ír
 .hí2r1ügy
 hite2l1int
 hite2l1ügy
 hi2t1ok
 ho2gy1isne
 .hol2d1uta
 holna2p1után
 ho2l1ott
 homo2k1óra
 hón1alj
 horgász3zsin
 horo2g1üt
 humo2r1érz
 .hú2s1ad
 .hú2s1ét
 .hú2s1ip
 hú2sz1év
 huszo2n1
 hüvely2k1ujj
 .ideg3gy
 .ide2g1őr
 .ide2g1össze
 .ide2g1orv
 igazsá2g1ér
 igazsá3g2ért
 igazsá2g1ügy
 i2i2i<!-- %     not to hyphenate roman numerals -->
 in2g1ujj
 .ipa2r1eng
 .ipa2r1ig
 .ipa2r1is
 .ipa2r1ügy
 .ipa2r1űz
 .irá2ny1ad
 .irá2ny1ár
 .irá2ny1elv
 .iste2n1ad
 .iste2n1áld
 .iste2n1igaz
 ítéle2t1idő
 .izo2m1e
 já2r1őr
 játé2k1áru
 játé2k1asz
 játé2k1eng
 .jé2g1ár
 .jé2g1es
 .je2gy1ár
 .je2gy1el
 .je2l1ig
 jelle2m1ábr
 job2b1old
 .jo2g1ak
 .jo2g1al
 .jo2g1ál
 .jo2g1e
 .jo2g1érv
 .jo2g1igé
 .jo2g1orv
 .jo2g1ut
 .jo2g1ügy
 .jó2t1áll
 káde2r1osz
 kar2d1él
 ka2r1ének
 ká2r1eset
 ka2r1igaz
 ká2r1igé
 ka2r1izom
 ka2r1óra
 ka2r1öltve
 .ká2r1ör
 .ké2j1érz
 kenyé2r1ad
 kenyé2r1ellát
 kénysze2r1elad
 kénysze2r1egyez
 .ké2p1írás
 .keré2k1a
 keré2k1pár
 kerékpá2r1abr
 kereskedele2m1ügy
 keresz2t1a
 kereszté2ny1üld
 keresz2t1ölt
 keresz2t1utca
 .keresztü2l1e
 kere2t1ante
 ké2sz1áru
 .ké2t1
 .ké3t2el
 .ké2t1es
 .ké2z1ad
 .ké2z1á
 .kéze2n1áll
 .kézi1gr
 .ké2z1ir
 kilen2c1
 kilen3c2ed
 kilen3c2ek
 kilen3c2et
 kilen3c2ért
 kilen3c2en
 kilen3c2es
 kilencve2n1
 kilencve3n2en
 kilencve3n2es
 kilencve3n2ed
 kilencve3n2et
 kilencve3n2ért
 kilométe2r1óra
 .ki1p4r
 .ki1pré
 .ki1prepa
 .ki1prób
 .ki1prov
 kirá2ly1ellen
 ki2s1antant
 ki2s1áruterm
 .ki2s1a
 .ki2s1emb
 .ki2s1inas
 .ki2s1ipar
 .ki2s3szám
 .ki2s3szer
 .ki2s1ujj
 .ki3t4r
 k2lerikál
 k2lerikal
 k2lien
 k2likk
 k2lima
 k2líma
 k2linika
 k2lub
 koldus3szegény
 .kó2r1isme
 .kormá2ny1e
 .kó2r1okoz
 .ko2r1osztály
 kovács3szén
 kölcsö2n1ad
 kölcsö2n1ügy
 .köny2v1á
 .köny2v1ism
 .köny2v1íz
 .köny2v1újdon
 kö2r1irat
 .kö2r1út
 .kö2r1uta
 .körü2l1
 .körü3l2i
 .körü3l2öt
 köté2l1ideg
 .kö2z1ad
 .kö2z1ak
 .kö2z1al
 .kö2z1áll
 .kö2z1élelm
 .kö2z1élet
 közé2p1érték
 közé2p1isk
 közé2p1idő
 közé2p1ujj
 közé2p1út
 közé2p1ut
 .kö2z1épül
 .kö2z1érd
 .kö2z1erk
 .kö2z1érthet
 .kö2z1érz
 .kö2z1étk
 .kö2z1igaz
 .kö2z1int
 .kö2z1ism
 .kö2z1í
 .kö2z1óhaj
 .kö2z1o2k1irat
 .kö2z1okt
 köz3ség
 köz3száj
 .köz3sze
 .köz3szo
 .köz3szük
 .kö2z1út
 .kö2z1ügy
 k4rajcár
 k4rakéler
 k4rákog
 kristá2ly1üveg
 kró2m1acél
 kul2cs1állás
 kulcs3szám
 .kulcs3szav
 kulcs3szó
 kultú2r1áll
 kultú2r1e
 kultú2r1él
 kultú2r1érték
 kultú2r1i
 .kú2t1á
 .kú2t1os
 kü2l1alak
 külö2n1áll
 külö2n1élés
 külö2n1ír
 külö2n1ítm
 külö2n1óra
 kü2l1ügy
 k4valifikál
 k4varcol
 k4vartyog
 k4vaterkázik
 .lá2b1ápol
 lá2b1ujj
 laká2s1adó
 laká2s1épít
 laká2s1inség
 laká2s1ügy
 lakato2s1inas
 la2k1osztály
 lán2c1ölt
 lánc3szem
 lán2g1elm
 lán2g1ész
 lán2g1eszű
 látsze2r1üzlet
 leá2ny1ág
 leá2ny1ál
 leá2ny1anya
 leá2ny1i
 .le1b4l
 .le3f4r
 .le2g1
 .le3g2ek
 le3g2el
 le4g3elej
 le4g3elől
 le4g3először
 le4g3első
 .le3g2end
 le3g2ény
 legé2ny1élet
 legé2ny1ember
 le3g2épel
 .leg3gy
 le3g2ombol
 le3g2ombolyít
 le3g2orombít
 le3g2ott
 le3g2ömbölyít
 le3g2örbít
 le3g2örbül
 le3g2ördít
 le3g2ördül
 le3g2uggol
 le3g2urít
 le3g2urul
 .le3g2y
 .lé2g1
 .lé3g2i
 .lé3g2yott
 léle2k1e
 léle2k1öl
 lengye2l1ország
 .le1p2r
 .le2s1áll
 .le1sp2r
 .le1s2r
 .le1st2r
 lé2t1érdek
 let2t1orsz
 levé2l1ír
 leve2s3zöld
 lif2t1akna
 lisz2t1ár
 lom2b1erd
 ló1t2rágya
 lovas3század
 lősze2r1után
 löve2g1áll
 luxu2s1ad
 madá2r1e
 madá2r1én
 madá2r1ét
 madá2r1i
 magá2n1óra
 magá2n1út
 magá2n1ügy
 maga2s1ugr
 magya2r1ellen
 magya2r1ország
 mak2k1eg
 mangá2n1érc
 márvá2ny1osz
 má2s1álla
 máso2d1év
 máso2d1íz
 matró2z3sapka
 máso2d1oszt
 .me2g1a
 me3g2afon
 .me2g1á
 .me2g1d2r
 .me2g1e
 .me2g1é
 .meg3f4r
 .me2g3gy
 meg4gy.
 .meg4gybor
 .meg4gyel
 .meg4gye.
 .meg4gyfa
 .meg4gylekvár
 .meg4gylik
 .meg4gypir
 .me2g3i
 .me2g1í
 .meg3p4r
 .me2g1o
 .me2g1ó
 .me2g1ö
 .me2g1ő
 .me2g1s2p
 .me2g1s2t
 .meg3t4r
 .me2g1u
 .me2g1ú
 .me2g1ü
 .me2g1ű
 .me4g4int
 mé2g1is
 mellé2k1a
 mellé2k1á
 mellé2k1ép
 mellé2k1ér
 mellé1p2r
 mel2l1usz
 mel2l1ür
 melo1d2rá
 mene2t1i
 mene2t1osz
 me2ny1asszony
 me2nny1orsz
 méreg1d2r
 meré2sz3ség
 mérté2k1ad
 mérté2k1egység
 mér2v1ad
 .mé2sz1ég
 .mé2sz1i
 .mé2sz1o
 méte2r1ár
 mé2z3sör
 .mé2z3sz
 mikro1k2lima
 .min2d1a
 .min2d1ed
 .min2d1egy
 minde2n1ár
 mindene2k1el
 minde2n1eset
 minde2n1ünnen
 minde2n1ütt
 minde2n1üvé
 .min2d1ez
 .min2d1in
 .min2d1ö
 .min2d1u
 mine2k1ut
 miniszte2r1elnök
 min2t1egy
 motoros3szem
 munka1p2r
 munká2s1á
 munká2s1a
 munkás1b2r
 munká2s1e
 munká2s1i
 munká2s1oszt
 munká2s1ott
 munká2s1ő
 munká2s3sz
 munka1s2t
 munká2s1ú
 munká2s1ü
 munká2s3zubb
 mű1s2topp
 mű1t2rá
 nádo2r1isp
 .na2gy1a
 .na2gy1á
 .na2gy1e
 .na2gy1ip
 .na2gy1ü
 na2p1áll
 .na2p1e
 .na2p1év
 .na2p1ó
 naran2cs1íz
 naran2cs3s
 ná2sz1ágy
 ná2sz1aj
 ná2sz1assz
 ná2sz1éj
 ná2sz1ind
 ná2sz1út
 ná2sz1ut
 nége2r1üld
 .né2gy1
 negye2d1
 negye3d2et
 negye3d2ek
 negye3d2el
 negye3d2en
 negye3d2em
 negye3d2ed
 negye3d2e.
 né3gy2es
 né3gy2en
 negyve2n3
 negyve3n4et
 negyve3n4em
 negyve3n4ed
 negyve3n4e.
 nehé2z1ip
 nehé2z3ség
 nehé2z3súly
 .ne2m1igen
 néme2t1alfö
 néme2t1ország
 néme2t1ell
 neo1k2lassz
 .né2p1a
 .né2p1á
 .né2p1el
 .né2p1eposz
 .né2p1ének
 .né2p1irt
 .né2p1isk
 .né2p1ítél
 .né2p1okt
 .né2p1osz
 .né2p1u
 .né2v1a
 né2v1elő
 né2v1utó
 néze2t1elt
 növé2ny1irtó
 nya2k1örv
 nyá2r1elő
 nyá2r1utó
 .nyel2v1á
 .nyel2v1a
 nyel2v1eml
 nyel2v1érz
 .nyel2v1is
 .nyel2v1o
 .nyel2v1ó
 .nyel2v1ú
 nyere2g3gyá
 nyer2s1acél
 nyer2s1any
 nyer2s1olaj
 n4ylon
 nyol2c1
 nyol3c2a
 nyolc3szor
 nyolc3szög
 nyolcva2n1
 nyolcva3n2a
 nyomá2s1áll
 nyomdász3ság
 nyomo2r1eny
 .nyu2g1á
 nyugdí2j1int
 nyu2g1ellát
 nyúl2t1agy
 odáb2b1áll
 odéb2b1áll
 o2k1irat
 oktatá2s1ügy
 ola2j1ág
 ola2j1ég
 ola2j1ip
 ola2sz1ország
 olda2l1ág
 olda2l1aj
 olda2l1út
 ólo2m1önt
 ólo2m1üv
 oro2sz1elle
 oro2sz1ország
 or2r1üreg
 orszá2g1al
 orszá2g1ár
 orszá2g1ép
 orszá2g1érd
 ország3gyűl
 orszá2g1út
 orvos3sz
 osto2r1ant
 ostro2m1állap
 osztá2ly1áll
 osztá2ly1ár
 osztá2ly1e
 osztá2ly1érd
 osztá2ly1értek
 osztá2ly1i
 osztá2ly1ö
 osztá2ly1u
 ökö2r1ist
 .ö2n1ál
 .ö2n1ám
 ön1elég
 ön1elem
 ön1élet
 önéle2t1ír
 .ön1el
 .ön1érd
 .ön1erő
 .ö2n1érz
 .ön1imád
 .ön1ind
 .ön1ism
 .ön1ur
 .őr1áll
 .őr1angy
 öre2g1any
 öre2g1apa
 öre2g1assz
 öre2g1ember
 öre2g1úr
 örö2k1érv
 örö2k1ifj
 .örö2m1a
 örö2m1érz
 örö2m1est
 örö2m1itt
 örö2m1ujj
 .ős1áll
 .ős1a
 ős1egyh
 ős1emb
 ős1er
 ős1idő
 ősz1elő
 .össz1a
 .össz1á
 össze1p2r
 össze1s2p
 össz3súly
 ősz1utó
 .öt1
 öt2en
 öt2öd
 öt2ös
 öt2öt
 öt2ök
 öt2ön
 ötve2n1
 ötve3n2ed
 ötve3n2et
 ötve3n2ek
 ötve3n2en
 ötve3n2es
 ötve3n2e.
 ötve3n2em
 őz1agancs
 özve2gy1a
 özve2gy1emb
 padlá2s1abl
 padlá2s3szoba
 pamu2t1ipar
 pá2n1amer
 páncé2l1aut
 páncé2l1ing
 páncé2l1ö
 papí2r1ár
 papí2r1ip
 papí2r1íz
 paran2cs1ad
 paran2cs1őr
 paran2cs1ural
 parasz2t1assz
 parasz2t1emb
 páro2s1ujj
 pár2t1akt
 pár2t1áll
 .pár2t1e
 .pár2t1éle
 .pár2t1érde
 pár2t1értek
 pár2t1ig
 pár2t1irod
 pár2t1isko
 pár2t1okt
 pár2t1uta
 .pár2t1ü
 pászto2r1élet
 pászto2r1óra
 patká2ny1irt
 pecsé2t1őr
 pé2k1üzlet
 .pén2z1a
 .pén2z1á
 pén2z1egys
 pén2z1éhes
 pén2z1embe
 pén2z1érték
 pénz2es3zsák
 pén2z1int
 pén2z1össz
 .pénz3s
 pén2z1ügy
 pénzü2gy1igaz
 pénzü2gy1őr
 pe2r1érté
 pe2r1orvos
 .pe2r1új
 p2lagiz
 p2letyk
 p2lomba
 polgá2r1őr
 pon2t1ered
 .pó2t1a
 .pó2t1ágy
 .pó2t1ül
 p4rakti
 p2reciz
 p2recíz
 p4rédál
 p4rédikál
 p4rémez
 p4reparál
 p4résel
 p4resszio
 p4rezent
 p4róba
 p4róbál
 p4roblém
 p4rodukál
 p4rofitál
 p4roklamál
 proletá2r1áll
 proletá2r1oszt
 p4rolong
 p4ropagál
 p4roponál
 p4rostit
 p4rotezsál
 p4rovokál
 p4rüszköl
 raj2z1eszk
 raj3z1aszt
 raj2z3sz
 rá2k1okoz
 rá2k1oll
 raktá2r1állo
 ran2g1idős
 ran2g1első
 reá2l1isko
 regé2ny1ír
 regé2ny1ir
 régiség3gyüjt
 ré2g1óta
 rejte2k1ajtó
 rejte2k1út
 reke2sz1izom
 rekor2d1idő
 ren2d1őr
 rendő2r1áll
 rendő2r1aut
 rendő2r1őr
 .re1p2ro
 ré2sz1össz
 rete2sz1áll
 ré2z1edé
 ré2z1üst
 rezgé2s3szám
 ré2z3szín
 ri2zs3szem
 roham1b2rig
 roha2m1oszt
 roko2n1érte
 romá2n1ellen
 ro2m1eltak
 ro2ssz1indulat
 rova2r1evő
 rova2r1irt
 rová2s1írás
 ro2zs3szem
 rö2p1irat
 rövi2d1ár
 sak2k1állás
 sak2k1óra
 sán2c1á
 sán2c1épí
 sanzo2n1ének
 sárgá2s3zöld
 sar2k1öv
 sar2k1uta
 saro2k1abl
 saro2k1ül
 sa2s1orr
 .sa2s3sze
 sa2s3szeg
 .sa2v1áll
 s2ch<!-- % to do a favour the German -->
 segé2d1a
 segé2d1erő
 segé2d1esz
 segé2d1ige
 segé2d1orv
 segé2ly1a
 segé2ly1á
 segé2ly1egy
 serté2s1o
 serté2s1ó
 serté2s3zsír
 sí2k1idom
 sí2n1aut
 sí2r1ásó
 sí2r1eml
 sí2r1irat
 sisa2k1ellen
 s2kalp
 s2kandál
 s2kicc
 .sk2r
 s2lukk
 s2makkol
 s2mirgli
 sógo2r1aszz
 so2k1értel
 so2k1évi
 so2k1ist
 so2k1oldal
 sonká2s3zsem
 so2r1áll
 so2r1emel
 sor2s1üld
 sö2r1ivó
 sörö2s1üveg
 spanyo2l1ország
 s2pecial
 s2peciál
 s2pékel
 s4pekulál
 s2piccel
 s2pórol
 spor2t1ág
 spor2t1e
 spor2t1élet
 spor2t1orv
 spor2t1öltö
 spor2t1őrül
 spor2t1ünn
 .sp2r
 s2rófol
 s4tagnál
 s4tatisztál
 s4terilizál
 stílu2s1érz
 stílu2s1irány
 s4tíröl
 s4toppol
 1st2rukt<!-- %úra -->
 .st2<!-- %r -->
 st2rand
 st2rapál
 st2rázsál
 st4réber
 sugá2r1árt
 sugá2r1ir
 sú2ly1egys
 sú2ly1emel
 své2d1ország
 szaba2d1egye
 szaba2d1előad
 szaba2d1elv
 szá2j1üreg
 sza2k1avat
 sza2k1ember
 sza2k1érettség
 sza2k1értel
 sza2k1értő
 sza2k1író
 sza2k1iroda
 sza2k1isk
 sza2k1ismer
 sza2k1oktatás
 sza2k1orvos
 sza2k1osztály
 sza2k1üzlet
 szállá2s1ad
 szá2m1adás
 szá2m1ad
 szá2m1arány
 szá2m1elmélet
 szá2m1oszl
 szá2m1űz
 száraz3ság
 szár2ny1épül
 szarva2s1aga
 százalé2k1ará
 szá2z1öt
 szá2z1egy
 szá2z1éves
 szá2z1ezer
 száz3szá
 száz3szo
 szégye2n1érz
 széjje2l1
 szeké2r1út
 széke2s1egyh
 szé2l1árny
 .szé2l1ir
 .szé2l1üt
 szembe2n1áll
 sze2m1ellen
 .szemé2ly1a
 sze2m1üveg
 széná2s3szekér
 szé2n1éget
 szé2n1ellát
 szen2t1atya
 szen2t1egyh
 szen2t1este
 szennye2s3zsák
 szenny1ir
 .szé2p1a
 szé2p1érzék
 szé2p1ír
 szé2p1ir
 szé2p1p2róza
 szer2v1átül
 3szerű.
 szere2p1oszt
 szerete2t1ado
 szerszá2m1acél
 szerződé2s3sz
 sze2sz1adó
 sze2sz1éget
 sze2sz1éleszt
 sze2sz1ipar
 .szé2t1
 .sz2f
 szige2t1orsz
 szikratá2v1ír
 .szí2n1á
 szí2n1arany
 szí2n1érz
 szí2n1ezüst
 szí2n1igaz
 szí2n3nyom
 szí2n1s2kála
 szin2t1akk
 szin2t1anny
 szin2t1oly
 szin2t1úgy
 3színű.
 szí2v1alak
 szí2v1átül
 szí2v1izom
 szólá2s3szabad
 szomszé2d1assz
 szovje2t1állam
 szovje2t1ellen
 szovje2t1orosz
 szőrö2s3szívű
 szöve2g1elem
 szöve2g1ír
 .sz2t
 .szt2r
 sztráj2k1őr
 szü2n1id
 szű2z1anya
 takarmá2ny1árpa
 tal2p1alatnyi
 tal2p1aláv
 taná2cs1ad
 taná2cs1e
 taná2cs1ü
 tán2c3csop
 tán2c1egy
 tán2c1est
 tán2c1ó
 ta2n1év
 ta2n1int
 tanon2c1id
 tanon2c1isk
 tanon2c1ott
 ta2n1óra
 ta2n1ügy
 tányé2r1akna
 tá2p1anyag
 tapasztala2t1átad
 tá2p1érték
 tár2gy1isme
 társadalo2m1áb
 társadalo2m1ell
 tár2s3szerz
 tartalé2k1alap
 tartalé2k1áll
 tava2ly1előtt
 tá2v1ir
 tá2v1ír
 távira2t1s2tílus
 távo2l1ugr
 tá2v1úsz
 tegna2p1előtt
 tehé2n1ist
 tehe2r1ár
 tehe2r1aut
 te2j1ár
 tejfele2s3száj
 tejfölö2s3száj
 te2j1út
 .te2j1ü
 tekinté2ly1uralom
 telefo2n1áll
 telefo2n1auto
 telefo2n1érme
 tenge2r1áram
 tenge2r1öböl
 teni2sz1üt
 tenyé2sz1áll
 tenyé2sz1idő
 tere2m1őr
 tere2p1ism
 tere2p1akad
 té2r1érz
 té2r1isz
 termé2ny1ár
 termé2s1ered
 természe2t1átala
 természe2t1ell
 természe2t1im
 ter2v1előir
 ter2v1oszt
 tes2t1alk
 tes2t1ápol
 tes2t1edz
 tes2t1őr
 tet2t1erő
 texti2l1any
 texti2l1ár
 texti2l1ipar
 1thyá1ny<!-- % Bat-thyá-ny ld. MHSz^{10} p.103 -->
 tífu2sz1olt
 típu2s1áru
 típu2s1ebéd
 tisztele2t1ad
 tisztessé2g1érz
 tisz2t1új
 tize2n1
 .tí2z1
 .tí3z2en
 .tí3z2es
 tí2z3szer
 toalet2t1aszt
 toro2ny1óra
 toro2ny1ugr
 tor2z3szül
 továb2b1ad
 továb2b1áll
 töb2b1év
 töb2b1ezer
 töb2b1oldal
 tőké2s1áll
 tőké2s1oszt
 töl2gy1erd
 töme2g1erő
 töme2g3gy
 törö2k1ország
 törö2k1ül
 történe2t1ír
 törvé2ny1alk
 törvé2ny1ell
 törvé2ny1er
 tör2zs1őrm
 tör2zs3szám
 t2raccsol
 t2rágya
 t2rágyáz
 t2rakto2r1állo
 t2rancsír
 t2ranszform
 t2rappol
 t2récsel
 t4réfál
 t2rombit
 .t2rón
 t2ró2n1örök
 t2ró2n1ut
 tudá2s3szomj
 tuda2t1alatt
 tudomá2ny1egy
 tú2l1ad
 tú2l1árad
 tú2l1él
 tú2l1ér
 tú2l1erő
 tú2l1expo
 tú2l1old
 tú2l1ór
 tű2z1áll
 tüzé2r1ezr
 tű2z1olt
 tű2z1őr
 .tű2z3sz
 tyú2k1ól
 .ugya2n1
 úgy1annyi
 úgy1is
 újon2c1állít
 ujsá2g1ár
 újsá2g1ír
 úr1assz
 utá2n3nyom
 utas3száll
 utász3száz
 út1elág
 út1épít
 út1irány
 ügyész3ség
 üg2y1int
 üg2y1ir
 üg2y1oszt
 .ük1a
 .ük1u
 ülés3szak
 .űr1állom
 üve2g1a
 üve2g1á
 üve2g1ed
 üve2g3gy
 üve2g1ipa
 üze2m1anyag
 üzle2t1emb
 üzle2t1év
 va2d1áll
 va2d1alm
 vadá2sz1e
 vadász3zs
 va2d1emb
 va2d1evez
 va2d1ideg
 vá2d1irat
 va2d1őr
 vá2gy1álom
 va2gy1is
 vagyo2n1ad
 vagyo2n1átr
 va2k1ír
 vallá2s1alap
 vallá2s1ell
 vallá2s1okt
 vallás3sz
 vá2m1őr
 vándo2r1út
 vará2zs1er
 vará2zs1i
 vará2zs3sz
 váro2s1aty
 váro2s1épít
 váro2s3sz
 vá2r1őr
 vá2r1úr
 va2s1ágy
 va2s1aj
 va2s1akar
 va2s1ár
 va3s2árn
 va2s1ed
 va2s1eg
 va2s1érc
 va2s1esz
 va2s1olv
 .va2s1ö
 .vas3sz
 va2s1utas
 va2s1út
 vasú2t1áll
 vé2d1erő
 vé2g1akar
 vé2g1áll
 vé2g1el
 vé3g2eláthat
 vé2g1eredmény
 vé2g1érv
 .végi2g1
 .vé2g1í
 .vé2g1ó
 vé2g1össz
 ve2gy1elem
 ve2gy1ért
 ve2gy1ipar
 vé2n1assz
 vendé2g1ágy
 vendé2g1old
 vé2n1emb
 .vé2r1ad
 .vé2r1al
 vé2r1áldoz
 vé2r1áram
 vé2r1á2t1öml
 .vé2r1eb
 vé2r1edény
 vé2r1ellát
 vére2s3száj
 vé2r1ont
 .vé2r1ö
 verse2ny1autó
 verse2ny1ist
 verse2ny1ú
 verse2ny1u
 ver2s1ír
 ver2s3szak
 vé2sz3síp
 véte2l1ár
 vezé2r1elv
 vezé2r1eszme
 vezé2r1evez
 vezé2r1ezr
 vezé2r1iga
 vezé2r1őrn
 via2sz3sárg
 ví2g1oper
 vilá2g1égés
 vilá2g1irod
 vilá2g1ismer
 vilá2g1ural
 vilá2g1űr
 villamos3szék
 villa2ny1áram
 .villa2ny1e
 villa2ny1égő
 villa2ny1őra
 villa2ny1oszlop
 virá2g1ágy
 virá2g1álv
 virá2g1ár
 virá2g1erd
 viszon2t1elad
 vissz1ér
 vissz1eres
 vité2z3ség
 ví2z1áll
 .ví2z1át
 ví2z1ellátás
 ví2z1elnyelő
 ví2z1elvezet
 ví2z1épít
 ví2z1esés
 ví2z1iszony
 .ví2z3s
 <!-- %.ví2z3sz -->
 vona2t1érk
 vona2t1ind
 vörö2s1őr
 zápo2r1eső
 zá2r1óra
 zászló2s1úr
 zu2g1ír
 zu2g1irász
 zu2g1utca
 .zu2g1ü
 zsá2k1utca
 zse2b1atlasz
 .zsi2b1ár
 zsili2p1őr
 zsí2r1alkohol
 zsí2r1ellát
 zsoltá2r1ír
 <!-- % ******************* Additions/modifications by GAM ****************
 % 1qu2 from 1qu see above -->
 .á4
 .é4
 .í4
 .ó4
 .ö4
 .ő4
 .ú4
 .ü4
 .ű4
 4á.
 4é.
 4í.
 4ó.
 4ö.
 4ő.
 4ú.
 4ü.
 4ű.
 </patterns>
 <!--
 % ****************** End of Additions by GAM ************************
 % dchuhyph Ver. 2.1
 -->
 </hyphenation-info>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to