chrisg   02/05/25 05:20:06

 Modified:  docs/examples/fo Tag: fop-0_20_2-maintain hyphen.fo
 Log:
 Added czech hyphenation example
 Submitted by: Michal Buchtik <[EMAIL PROTECTED]>
 
 Revision Changes  Path
 No          revision
 
 
 No          revision
 
 
 1.4.2.2  +40 -0   xml-fop/docs/examples/fo/hyphen.fo
 
 Index: hyphen.fo
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/xml-fop/docs/examples/fo/hyphen.fo,v
 retrieving revision 1.4.2.1
 retrieving revision 1.4.2.2
 diff -u -r1.4.2.1 -r1.4.2.2
 --- hyphen.fo 6 Dec 2001 21:28:18 -0000    1.4.2.1
 +++ hyphen.fo 25 May 2002 12:20:06 -0000   1.4.2.2
 @@ -423,6 +423,46 @@
  forhistorie og tilblivelse.
     </fo:block>
     </fo:block>
 +   <!-- this defines a title -->
 +   <fo:block font-size="12pt" 
 +      font-family="sans-serif" 
 +      line-height="12pt"
 +      background-color="blue"
 +      color="white"
 +      text-align="start">
 +    Czech
 +   </fo:block>
 +
 +   <!-- this defines normal text -->
 +   <fo:block font-size="12pt" 
 +        font-family="sans-serif" 
 +        line-height="15pt"
 +        space-after.optimum="3pt"
 +        language="cs"
 +        hyphenate="true">
 +    
 +    <fo:block font-weight="bold">Úryvek z knihy Alenka v říši 
divů</fo:block>
 +    <fo:block>
 +Alenka si ani trochu neublížila a v mžiku byla na nohou: pohlédla nad sebe a 
kolem sebe,
 +nad ní bylo temno a před ní nová dlouhá chodba, v níž ještě zahlédla 
pospíchajícího Bílého Králíka.
 +Nesměla ztratit ani vteřinu: jako vítr se pustila za ním a doběhla k němu 
dosti blízko, aby slyšela,
 +jak si povídá, zahýbaje kolem rohu: "U mých uší a vousů, jak je pozdě!" 
Byla těsně za ním, když zahnula
 +kolem rohu. Králík se jí však náhle ztratil z očí. Byla v dlouhé nízké 
síni, osvětlené řadou lamp,
 +visících ze stropu. Po obou stranách síně byly řady dveří, všechny však 
byly zamčeny, a když je Alenka
 +všechny po jedné i po druhé straně vyzkoušela, ubírala se smutně 
prostředkem síně přemýšlejíc, jak se kdy
 +opět dostane domů.
 +    </fo:block>
 +    <fo:block>
 +Pojednou jí stál v cestě malý třínohý stolek, celý z hladkého 
průhledného skla; na něm nebylo nic než malinký
 +zlatý klíček, a Alenku hned napadlo, že by to mohl být klíček od některých 
těch dveří: ale běda! bud' byly zámky
 +příliš velké, nebo klíč příliš malý, ať už tak nebo onak, nehodily se k 
sobě. Když však tak po druhé obcházela,
 +uviděla před sebou nízkou záclonku, které dříve nezpozorovala, a za ní byly 
malé dveře, tak asi patnáct palců
 +vysoké: zkusila zlatý klíček v jejich zámku a k veliké její radosti zapadl. 
Alenka otevřela dveře a shledala,
 +že vedou do malé chodbičky, ne prostornější než myší díra. Poklekla a 
hleděla chodbičkou do nejrozkošnější zahrady,
 +jakou si jen můžete představit. Ó, jak toužila dostat se z malé síně a 
procházeti se mezi záhony zářivých
 +květin a chladnými vodotrysky! Ale dveřmi jí neprošla ani hlava.
 +    </fo:block>
 +    </fo:block>
    </fo:flow> <!-- closes the flow element-->
   </fo:page-sequence> <!-- closes the page-sequence -->
  </fo:root>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to