cvs commit: xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties BorderStartWidth.java RetrievePosition.java ScalingMethod.java PageBreakCommon.java LineHeightShiftAdjustment.java Property.java RegionName.java RenderingIntent.java LeaderPatternWidth.java RelativeAlign.java BackgroundRepeat.java Scaling.java TargetPresentationContext.java WhiteSpaceTreatment.java UnicodeBidi.java LinefeedTreatment.java BorderBeforeWidth.java RetrieveBoundary.java SwitchTo.java BlankOrNotBlank.java BorderLeftWidth.java BorderEndWidth.java PrecedenceCommon.java ShowDestination.java WordSpacingMinimum.java DominantBaseline.java TextTransform.java FontWeight.java BorderCommonWidth.java BorderCommonStyle.java AbsolutePosition.java RuleStyle.java BorderTopWidth.java SuppressAtLineBreak.java BackgroundPosition.java RelativePosition.java Direction.java BorderCollapse.java WordSpacingOptimum.java Position.java BreakCommon.java PageBreakInside.java ColorTransparent.java WhiteSpace.java PagePosition.java TextAlign.java ColorCommon.java VerticalAlign.java BorderAfterWidth.java Conditionality.java Float.java ActiveState.java BaselineShift.java InitialPageNumber.java DisplayAlign.java Span.java BorderBottomWidth.java WordSpacingMaximum.java LeaderPattern.java TextAlignLast.java WritingMode.java Visibility.java WordSpacing.java Keep.java LetterValue.java FontSelectionStrategy.java FontSize.java TargetStylesheet.java BackgroundPositionVertical.java TableLayout.java FontStyle.java Clear.java BackgroundAttachment.java AlignmentAdjust.java OddOrEven.java HyphenationLadderCount.java BorderRightWidth.java ForcePageCount.java FontVariant.java Font.java BorderColor.java LetterSpacing.java AlignmentBaseline.java BorderWidth.java Size.java Overflow.java IntrusionDisplace.java FontStretch.java LineHeight.java TextAltitude.java HyphenationKeep.java CaptionSide.java PageHeightWidth.java EmptyCells.java BackgroundPositionHorizontal.java BorderStyle.java WrapOption.java LineStackingStrategy.java ColorNonTransparent.java ContentDimension.java Background.java MediaUsage.java TargetProcessingContext.java MaximumRepeats.java TextDepth.java

Wed, 25 Feb 2004 15:09:05 -0800

pbwest   2004/02/25 15:09:12

 Modified:  src/java/org/apache/fop/fo/properties Tag:
            FOP_0-20-0_Alt-Design BorderStartWidth.java
            RetrievePosition.java ScalingMethod.java
            PageBreakCommon.java LineHeightShiftAdjustment.java
            Property.java RegionName.java RenderingIntent.java
            LeaderPatternWidth.java RelativeAlign.java
            BackgroundRepeat.java Scaling.java
            TargetPresentationContext.java
            WhiteSpaceTreatment.java UnicodeBidi.java
            LinefeedTreatment.java BorderBeforeWidth.java
            RetrieveBoundary.java SwitchTo.java
            BlankOrNotBlank.java BorderLeftWidth.java
            BorderEndWidth.java PrecedenceCommon.java
            ShowDestination.java WordSpacingMinimum.java
            DominantBaseline.java TextTransform.java
            FontWeight.java BorderCommonWidth.java
            BorderCommonStyle.java AbsolutePosition.java
            RuleStyle.java BorderTopWidth.java
            SuppressAtLineBreak.java BackgroundPosition.java
            RelativePosition.java Direction.java
            BorderCollapse.java WordSpacingOptimum.java
            Position.java BreakCommon.java PageBreakInside.java
            ColorTransparent.java WhiteSpace.java
            PagePosition.java TextAlign.java ColorCommon.java
            VerticalAlign.java BorderAfterWidth.java
            Conditionality.java Float.java ActiveState.java
            BaselineShift.java InitialPageNumber.java
            DisplayAlign.java Span.java BorderBottomWidth.java
            WordSpacingMaximum.java LeaderPattern.java
            TextAlignLast.java WritingMode.java Visibility.java
            WordSpacing.java Keep.java LetterValue.java
            FontSelectionStrategy.java FontSize.java
            TargetStylesheet.java
            BackgroundPositionVertical.java TableLayout.java
            FontStyle.java Clear.java BackgroundAttachment.java
            AlignmentAdjust.java OddOrEven.java
            HyphenationLadderCount.java BorderRightWidth.java
            ForcePageCount.java FontVariant.java Font.java
            BorderColor.java LetterSpacing.java
            AlignmentBaseline.java BorderWidth.java Size.java
            Overflow.java IntrusionDisplace.java
            FontStretch.java LineHeight.java TextAltitude.java
            HyphenationKeep.java CaptionSide.java
            PageHeightWidth.java EmptyCells.java
            BackgroundPositionHorizontal.java BorderStyle.java
            WrapOption.java LineStackingStrategy.java
            ColorNonTransparent.java ContentDimension.java
            Background.java MediaUsage.java
            TargetProcessingContext.java MaximumRepeats.java
            TextDepth.java
 Log:
 Renamed variables called 'enum' at the behst of jikes 1.19
 
 Revision Changes  Path
 No          revision
 No          revision
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderStartWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderStartWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RetrievePosition.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RetrievePosition.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ScalingMethod.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ScalingMethod.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +7 -7   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PageBreakCommon.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PageBreakCommon.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LineHeightShiftAdjustment.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LineHeightShiftAdjustment.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.9  +13 -13  xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Property.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Property.java.diff?r1=1.1.2.8&r2=1.1.2.9
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RegionName.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RegionName.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RenderingIntent.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RenderingIntent.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LeaderPatternWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LeaderPatternWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RelativeAlign.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RelativeAlign.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundRepeat.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundRepeat.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Scaling.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Scaling.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TargetPresentationContext.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TargetPresentationContext.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WhiteSpaceTreatment.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WhiteSpaceTreatment.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/UnicodeBidi.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/UnicodeBidi.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LinefeedTreatment.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LinefeedTreatment.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderBeforeWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderBeforeWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RetrieveBoundary.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RetrieveBoundary.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/SwitchTo.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/SwitchTo.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BlankOrNotBlank.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BlankOrNotBlank.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderLeftWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderLeftWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderEndWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderEndWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.3  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PrecedenceCommon.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PrecedenceCommon.java.diff?r1=1.1.2.2&r2=1.1.2.3
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ShowDestination.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ShowDestination.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +5 -5   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WordSpacingMinimum.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WordSpacingMinimum.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/DominantBaseline.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/DominantBaseline.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextTransform.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextTransform.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontWeight.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontWeight.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +6 -6   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderCommonWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderCommonWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderCommonStyle.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderCommonStyle.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/AbsolutePosition.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/AbsolutePosition.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RuleStyle.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RuleStyle.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderTopWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderTopWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/SuppressAtLineBreak.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/SuppressAtLineBreak.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +5 -5   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundPosition.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundPosition.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RelativePosition.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/RelativePosition.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Direction.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Direction.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderCollapse.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderCollapse.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +5 -5   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WordSpacingOptimum.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WordSpacingOptimum.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +6 -6   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Position.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Position.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BreakCommon.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BreakCommon.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PageBreakInside.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PageBreakInside.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ColorTransparent.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ColorTransparent.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WhiteSpace.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WhiteSpace.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PagePosition.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PagePosition.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextAlign.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextAlign.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.5  +6 -6   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ColorCommon.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ColorCommon.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/VerticalAlign.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/VerticalAlign.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderAfterWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderAfterWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.3  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Conditionality.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Conditionality.java.diff?r1=1.1.2.2&r2=1.1.2.3
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Float.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Float.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ActiveState.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ActiveState.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BaselineShift.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BaselineShift.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/InitialPageNumber.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/InitialPageNumber.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/DisplayAlign.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/DisplayAlign.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Span.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Span.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderBottomWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderBottomWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +5 -5   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WordSpacingMaximum.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WordSpacingMaximum.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LeaderPattern.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LeaderPattern.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextAlignLast.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextAlignLast.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WritingMode.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WritingMode.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Visibility.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Visibility.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +5 -5   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WordSpacing.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WordSpacing.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.3  +3 -3   xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Keep.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Keep.java.diff?r1=1.1.2.2&r2=1.1.2.3
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LetterValue.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LetterValue.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontSelectionStrategy.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontSelectionStrategy.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +5 -5   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontSize.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontSize.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TargetStylesheet.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TargetStylesheet.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundPositionVertical.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundPositionVertical.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TableLayout.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TableLayout.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontStyle.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontStyle.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Clear.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Clear.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundAttachment.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundAttachment.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/AlignmentAdjust.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/AlignmentAdjust.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/OddOrEven.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/OddOrEven.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/HyphenationLadderCount.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/HyphenationLadderCount.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderRightWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderRightWidth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ForcePageCount.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ForcePageCount.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontVariant.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontVariant.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.6  +4 -4   xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Font.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Font.java.diff?r1=1.1.2.5&r2=1.1.2.6
 
 
 1.1.2.5  +2 -2   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderColor.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderColor.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LetterSpacing.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LetterSpacing.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/AlignmentBaseline.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/AlignmentBaseline.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.5  +5 -5   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderWidth.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Size.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Size.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Overflow.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Overflow.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/IntrusionDisplace.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/IntrusionDisplace.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontStretch.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/FontStretch.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +9 -9   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LineHeight.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LineHeight.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextAltitude.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextAltitude.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/HyphenationKeep.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/HyphenationKeep.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/CaptionSide.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/CaptionSide.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.3  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PageHeightWidth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/PageHeightWidth.java.diff?r1=1.1.2.2&r2=1.1.2.3
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/EmptyCells.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/EmptyCells.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundPositionHorizontal.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BackgroundPositionHorizontal.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +5 -5   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderStyle.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/BorderStyle.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WrapOption.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/WrapOption.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LineStackingStrategy.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/LineStackingStrategy.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.5  +4 -4   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ColorNonTransparent.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ColorNonTransparent.java.diff?r1=1.1.2.4&r2=1.1.2.5
 
 
 1.1.2.3  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ContentDimension.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/ContentDimension.java.diff?r1=1.1.2.2&r2=1.1.2.3
 
 
 1.1.2.7  +6 -6   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Background.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/Background.java.diff?r1=1.1.2.6&r2=1.1.2.7
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/MediaUsage.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/MediaUsage.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TargetProcessingContext.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TargetProcessingContext.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/MaximumRepeats.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/MaximumRepeats.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 
 1.1.2.4  +3 -3   
xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextDepth.java
 
 
http://cvs.apache.org/viewcvs/xml-fop/src/java/org/apache/fop/fo/properties/Attic/TextDepth.java.diff?r1=1.1.2.3&r2=1.1.2.4
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to