Hello,

do you have plans for adding an output formatter for Microsoft Word .docx 
format, please? Or is there one already existing which I  just missed?

Thank you

S pozdravem / Mit freundlichen Grüssen / Best Regards
Martin Maděra
CertiCon a.s.
V zastoupení / On behalf of
Vývoj softwarových nástrojů / Software Development Tools
Corporate Research & Development Plzen

ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Univerzitní 1159/53, 301 00 Plzeň, Česká republika/Czech Republic
Telefon/Phone +420 373 736-529, Telefax/Fax +420 373 736-312
martin.madera.certi...@zf.com<mailto:martin.madera.certi...@zf.com>

Jednatel/Managing Director: Dr.-Ing. Mathias Eickhoff
Sídlo/Headquarter: Univerzitní 1159/53, CZ-301 00 Plzeň - Společnost zapsána v 
obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14207, IČO: 263 43 
398, DIČ: CZ26343398

Reply via email to