V pspadu v menu Nastavení klikněte na Uložit pozici hlavního okna. Pak se
bude obnovovat vždy na této pozici.
Já se podávám, proč to jde mimo viditelnou pozici okna.

-- 
<http://forum.pspad.com/read.php?1,67931,67932>
PSPad freeware editor http://www.pspad.com

Odpovedet emailem