Rozšířil jsem slova podle zaslaného seznamu (snad jsem na nic nezapomněl).
Podle dokumentace jsem to přeházel do správných skupin a opravil jsem chybu
s nezvýrazňováním slov.

-- 
<http://forum.pspad.com/read.php?4,69078,69079>
PSPad freeware editor http://www.pspad.com

Odpovedet emailem