Mám problém při otevírání souborů z průzkumníku přes zaintegrované
menu PsPadu. Místo požadovaného souboru se otevře něco divného z
adresáře Program Files\PsPad s nulovou velikostí a názvem v čínštině.
Viz přiložený obrázek  http://pspad.svrcek.cz/pspad.gif
Když soubor otevírám z FileZilly, tak se soubor otevře korektně, stejně
tak se soubor otevře korektně, když ho zadám přes menu Soubor / Otevřít,
což ani jedno nedělám tak často, jako to otevírání přes Průzkumník
nebo TotalCommander, kde využívám stejné zaintegrované menu.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,69398,69826>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem