Pokud se má řazení týkat pouze části textu, je možné použít označení
toho, co se má řadit.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,66353,69965>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem