U 64b verze (u 32b verze nevím) je zcela změněna interpretace barev.Pokud
tedy někdo přebírá nastavení z předchozích verzí, tak se zděsí...

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,73758,73760>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem