Když jsem tu položku "FirstRun=1" do původního PSPad.ini doplnil, tak
nedošlo ke změně barev, tzn. nedošlo k první inicializaci. Musím tedy do
svého vzorového .ini doplnit ten řádek a všechno bude v pořádku.
Děkuji za radu a jsem rád, že problém nebude vyžadovat dlouhého bádání.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,73758,73768>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem