Zdravím,
Toto je vcelku závažný bug. Mám cca 125 souboru .htm v kódování
Windows-1250 (pro HTML nápovědu .chm). Protože ale původně pocházejí z
anglického originálu, který jsem nechal překládat do češtiny, soubory
obsahují meta tag http-equiv s kódovou stránkou ISO-8859-1. Spustím tedy
hromadnou náhradu v souborech, jako nahrazovaný řetězec dám
"charset=ISO-8859-1" (bez uvozovek), jako nahrazující řetězec dám
"charset=Windows-1250", zvolím kódovou stránku souboru Central Europe 1250,
zvolím, že chci uplatnit na soubory v adresáři a zvolím adresář a masku
souborů *.*. Když proběhne, sice je náhrada v souborech vidět, ale soubory
mají dvojnásobnou velikost a vypadají, při průzkumu přes hex editor, jak
kdyby byly v kódování Unicode UTF-16BE, tedy první byte je 00 a druhý byte
např. 3C pro "<". Když jsem pak soubory zkusmo převedl přes funkci
hromadného převodu kódových stránek a ručně jsem zvolil kódování
UTF-16BE a jako cílové Windows-1250, opravdu se soubory tváří správně,
nemohu však takový výstup garantovat jako naprosto bezchybný, protože
nevím, co se při hromadné náhradě uvnitř souborů opravdu stalo.

-- 
Peer

<https://forum.pspad.com/read.php?1,73770,73770>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem