What to do if the PDF file cannot be correctly copied (copy / paste text) Polish
or Russian characters (All Non-English word)
I want to copy to any editor or PSPad.

Example copy text (corrupted some polish letters)

[b]yczliwe, oparte na Biblii propozycje i rady mog si
znacznie przyczyni ´
c do twych postp ´
ow, nawet gdyby ´
s
uczszczał do tej szkoły od wielu lat (Prz. 1:5).
Czy chciałby ´
s robi ´
c szybsze postpy? Bdzie to mo ˙
zliwe, je ´
sli wy[/b]

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?2,73848,73848>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem