Pripomína mi to jeden prípad, kedy v českom správcovi súborov Altap
Salamander bol použitý tiež nejaký cudzí kód pre výpočet MD5, SHA-1, ...
SHA-512 a jak som robil nejaké kontroly inštalačky RAD Studio C++Builder
.ISO, tak len vtedy sa chyba ukázala... B-] 

Použili inú knižnicu. :-))

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,73850,73876>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem