Mám jeden neupgradovatelný počítač s Windows 2000 a poslední na něm
fungující verze je PSPad 4.6.2. Doporučuji tuto informaci doplnit na stránce
Download (viz http://www.pspad.com/cz/download.php ), oddíl [b]Podpora pro
Win95[/b]. 

Při pokusu o spuštění pětkové verze PSPad.exe na W2K vyskočí zpráva 
"[color=#C00000]The procedure entry point SHChangeNotifyDeregister could not be
located in the dynamic link library shell32.dll[/color].
Uživatel starších Windows, který si zkusí poslední verzi PSPad aniž by
studoval *What's new*, bude takovou hláškou odrazen a zbytečně tento
špičkový editor zavrhne. 

Možná by stálo za úvahu nevolat později přidané API funkce přímo, ale
prostřednictvím LoadLibrary() a GetProcAddress(). To umožní, aby se i ve
starších Windows program spustil a dovolil PSPadu při inicializaci detekovat
verzi systému. Editor by pak mohl přívětivějším způsobem oznámit, že
[color=#00C000]pro tuto verzi MS Windows uživatel potřebuje PSPad
4.6.2[/color].
Anebo ještě lépe, přidané pětkové vlastnosti při absenci potřebných
funkcí API přeskakovat a fungovat aspoň na úrovni čtyřkové verze, ovšem
s opravenými bugy.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,73906,73906>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem