tak jsem provedl změny, snad se to "nerozbije" jinde

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,62303,74432>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem