Byly zjištěny problémy se zavíráním oken přes záložky.
Oprava je dostupná ve verzi 5.0.7

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,75134,75176>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem