Vyzkouším a dám vědět...

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,75317,75326>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem