V editačním poli je opravdu navržené slovo a slouží pro případnou
úpravu a přidání do slovníku. Původní slovo je v Label nad editačním
polem, což by měl software pro nevidomé přečíst.

Kromě ESC jsou tam tlačítka:
Přeskočit - přeskočí konkrétní výskyt slova
Přeskakovat - slovo si zapamatuje a nebude je příště nabízet
Přidat do slovníku - opravené slovo z editu přidá do slovníku
Zaměnit - provede záměnu původního slova za nabídnuté/opravené slovo
Zaměnit a přidat - stejně jako předchozí + přidá slovo do slovníku

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,75330,75331>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem